Życzenia wielkanocne z Urzędu Gminy Łapanów

Pan Wójt i Pani Przewodnicząca mieszkańcom życzą tak: