Życzenia wielkanocne z Urzędu Gminy Łapanów
Pan Wójt i Pani Przewodnicząca mieszkańcom życzą tak: