Zostań stypendystą trzeciej edycji Funduszu im. Piotra Kołodzieja

Fot. FB @robimydobro

Brakuje Ci funduszy na naukę? Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” może przyjść z pomocą.

Fundusz stypendialny im. Piotra Kołodzieja  jest częścią działań statutowych Stowarzyszenia RAZEM Łatwiej. Został powołany  dla upamiętnienia tragicznie zmarłego skarbnika stowarzyszenia – Piotra Kołodzieja.
Fundusz przyznaje stypendia uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, którego absolwentem był Piotr. Stowarzyszenie chce w ten sposób doceniać zaangażowanie uczniów I LO w działania społeczne i charytatywne.

Kto może ubiegać się o stypendium:

  • Uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
  • Średnia ocen za poprzedni rok szkolny nie niższa niż 4.0 lub udokumentowane szczególne osiągnięcia.

Stypendium zostało przyzna już dwa razy. Otrzymali je Izabela (2016) i Kacper (2017).

Środki zgromadzone w ramach Funduszu pochodzą od prywatnych darczyńców, którzy chcą upamiętnić Piotra.

Na stronie FunduszPiotraKolodzieja.pl do pobrania są regulamin Funduszu i formularz wniosku o stypendium. Termin składania wniosków I edycji Funduszu upływa z dniem 30.09.2018 (decyduje data stempla pocztowego).