Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i folii

lapanow.pl

29 i 30 maja 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon (wyłącznie od samochodów osobowych), które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).


Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów budowlanych, gruzu, i.t.p.
Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco:

29 maja 2017
Łapanów
Kępanów
Grabie
Boczów
Tarnawa
Ubrzeż
Wola Wieruszycka
Wieruszyce

30 maja 2017
Cichawka
Brzezowa
Kobylec
Wolica
Lubomierz
Zbydniów
Sobolów
Kamyk
Chrostowa

31 maja 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
• Chrostowa – przy świetlicy wiejskiej
• Cichawka – obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
• Grabie – przed budynkiem świetlicy wiejskiej
• Kobylec – na placu targowym
• Sobolów – na parkingu parafialnym – przy sklepie
• Tarnawa – w centrum wsi (obok ławy)
• Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:
• otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
• maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.