ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Łapanów w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr 223/2018 Wójta Gminy Łapanów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Łapanów.

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W  związku z obniżeniem się stanów wód na rzekach gminy poniżej stanów  ostrzegawczych oraz poprawiającą się prognozą hydrometeorologiczną odwołuję w dniu 20.07.2018 r. o godz. 9.10 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Łapanów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łapanów

Robert Roj

Źródło: Gmina Łapanów

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: