Zarząd Powiatu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych


Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w terenu powiatu bocheńskiego na otwarte spotkanie, będące podsumowaniem procesu konsultacji Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Spotkanie odbędzie się w środę 15 listopada 2017 r. o godzinie 15.00 w sali 103 (sala narad) Starostwa Powiatowego w Bochni.W drugiej części spotkania przedstawiciele Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, realizującej zadania Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawią dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych oraz aktualne możliwości prawne i finansowe tworzenia tego typu podmiotów w Małopolsce oraz wstępny pomysł na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego w powiecie bocheńskim we współpracy z powiatem.

Ramowy program:

– Przedsiębiorczość społeczna – szansa dla organizacji pozarządowych i samorządów – możliwości , praktyki, wyzwania – przedstawicielka MOWES

– Wstępny pomysł na przedsiębiorstwo społeczne – informacja nt. planów samorządu – przedstawicielka PCPR w Bochni

– Dyskusja nad pomysłami na przedsiębiorstwo społeczne

– Podsumowanie dyskusji, wnioski

– Zakończenie spotkania, informacja o dalszych planach.

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów