Zaproszenie na XIX Rajd Szlakiem Papieskim –

Bielsko-Bia³a , 05.1995 Wizyta papie¿a Jana Paw³a II w Polsce PAP/Pawe³ Kopczyñski PAP-PAWE£ KOPCZYÑSKI /DW/

Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w  Łapanowie zapraszają 19 maja 2018 roku na XIX Rajd Szlakiem Papieskim na trasie Niegowić – Łapanów. Zachęcamy do wspólnego wędrowania ścieżkami, które przed laty przemierzał Karol Wojtyła.

Szczegóły w załącznikach:

regulamin konkursu na rajd

Regulamin XIX Rajdu

Artykuł pochodzi z serwisu lapanow.pl