Wzajemnej życzliwości – życzenia z powiatu

Panowie Starostowie i Pani Przewodnicząca rady powiatu dla Szanownych Mieszkańców ślą: