Wzajemnej życzliwości – życzenia z powiatu
Panowie Starostowie i Pani Przewodnicząca rady powiatu dla Szanownych Mieszkańców ślą: