Wytrzymali tyle ze sobą… Gratulacje!

Fot. FB @gminalapanow

27 października w Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się uroczystość Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.

Jubileusz „Diamentowych Godów” – 60 lat małżeństwa świętowali:
– Monika i Antoni Leśniakowie
– Jadwiga i Andrzej Setkiewiczowie.

Jubileusz „Złotych Godów” – 50 lat małżeństwa świętowali:
– Eugenia i Andrzej Dąbrowscy,
– Maria i Adolf Grabaccy,
– Janina i Tadeusz Kowalczykowie,
– Maria i Edward Kusiakowie,
– Halina i Jan Matusowie,
– Anna i Kazimierz Niewidokowie
– Maria i Marian Satołowie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Łapanów – Robert Roj oraz Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów – Celina Jacewicz, ponadto Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Wiśniewska i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Danuta Klejdysz.

Aktu dekoracji przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatów „Złotych Godów” dokonał wójt Robert Roj. W okolicznościowym przemówieniu podkreślił, iż państwo i społeczeństwo potrzebuje ludzi nie tylko młodych oraz czynnych zawodowo, potrzebni są także starsi, dojrzali i doświadczeni, szczególnie ci, którzy swym postępowaniem zasłużyli na szacunek całej społeczności. Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz złożyła dostojnym Jubilatom serdeczne gratulacje oraz życzenia długich i pogodnych lat, spędzonych w gronie kochających osób.

Jubilaci od władz gminy otrzymali kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki. Na zakończenie uroczystości wójt wzniósł toast za ich dalsze szczęśliwe życie, a wszyscy zebrani odśpiewali gromkie „Sto lat”.
Uroczystość umilała Kapela Ludowa „Łapanowianie” i działający przy Domu Kultury w Łapanowie kabaret Fabryka Sucharów.

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów