Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.
Fot. Pixabay

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. dla:

 

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  2. twórców i artystów,
  3. osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność
    w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  5. osób, które prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów
    o systemie oświaty,

oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)[1].

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł.[2]

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł. (tj. 9% podstawy wymiaru składki)[3].

Oto pełne zestawienie składek ZUS na rok 2018 r:

Składki na2018 r. Wzrost w stosunku do 2017 r.
 Składka zdrowotna 319,94 zł  o 22,66 zł
 Składka emerytalna 520,36 zł  o 21,08 zł
 Składka rentowa 213,26 zł o 8,64 zł
 Składka chorobowa 65,31 zł o 2,64 zł
 Składka wypadkowa 47,98 zł  o 1,94 zł
 Składka na Fundusz Pracy 65,31 zł o 2,64 zł
 Łącznie składki ZUS na 2018 rok 1 232,16 zł
o 59,60 zł

 

Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2018 będą wyższe od tych za 2017 r. o 5,1 proc.

 

[1] Art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

[2] Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. (M. P. poz. 128).

[3] art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.