Wykaz dróg zleconych przez Urząd Gminy w Łapanowie do zimowego utrzymania

Wykaz dróg zleconych przez Urząd Gminy w Łapanowie do zimowego utrzymania znajdziecie na www.lapanow.pl
Znajdziecie tam też numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych oraz drogi wojewódzkiej.

 

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów