Wydawanie żywności przez GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, iż w dniu 06.03.2017r. tj. poniedziałek, w godzinach 8:00 –  17:00  w podziemiach nowego kościoła w Łapanowie będzie wydawana żywność na podstawie skierowań do Caritas Kraków.

 W inne dni nie będzie możliwości odebrania żywności.