Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej wsi Lubomierz

 

W dniu 10 marca 2018 r. w Lubomierzu odbyło się zebranie wiejskie, na którym dokonano uzupełnienia składu osobowego Rady Sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania członkiem Rady Sołeckiej wsi Lubomierz została Zofia Fliśnik. Zastąpiła zmarłego 19 stycznia 2018 r. Wacława Wróbla, który od roku 1984 był członkiem spoza Rady Gminy, w latach 1990-1994 oraz 2002-2010 Radnym Rady Gminy Łapanów, w latach 1988-2018 członkiem Rady Sołeckiej wsi Lubomierz, pełnił też funkcję Przewodniczącego Komitetu Gazyfikacji i Wodociągowania wsi.

12.03.2018 – Mirosław Drożdż

Artykuł pochodzi z serwisu lapanow.pl