Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

W roku 2017 na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.
Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2017, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 – 2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,6 mld zł.

W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o:

 1. przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:
  1. jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,
  2. płatności dla młodych rolników,
  3. płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
  4. płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
  5. płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
  6. płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,
  7. płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
  8. płatności do powierzchni uprawy truskawek,
  9. płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
  10. płatności do powierzchni uprawy lnu,
  11. płatności do powierzchni uprawy chmielu,
  12. płatności do krów,
  13. płatności do bydła,
  14. płatności do owiec,
  15. płatności do kóz,
  16. płatności niezwiązanej do tytoniu;
 2. przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);
 3. przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 4. przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 5. przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 6. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 7. przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 8. przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana jedynie rolnikowi, który kontynuuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW 2007-2013.

Za pośrednictwem wniosku o przyznanie płatności można także zgłosić wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw.

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).

W 2017 r. obowiązuje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. ARiMR przypomina również, że do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA (od 2017 załącznik graficzny nie musi być podpisany przez wnioskodawcę).

Jak wywiązać się obowiązku dywersyfikacji upraw?

Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych musi obsiać je co najmniej 2 różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni. Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych wówczas musi posiać na nich co najmniej 3 różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni.

Jak wywiązać się z utrzymania obszarów EFA?

Jeżeli rolnik posiada powyżej 15 ha gruntów rolnych, wówczas musi przeznaczyć 5% powierzchni na utrzymanie obszarów proekologicznych. Zaliczają się do nich: grunty ugorowane, elementy krajobrazu (np. pomniki przyrody; oczka wodne o pow. mniejszej niż 100 m kw.; rowy), strefy buforowe, pasy gruntów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywa zielona, uprawy wiążące azot.