Łapanów ma nowego proboszcza! Jaki jest? Co o nim wiadomo?

– Z drżeniem serca podejmuję to kolejne w moim życiu zadanie – mówi ksiądz Wiesław Grzechynia, nowy proboszcz Łapanowa.

Z dniem 1 lipca przejął łapanowską parafię. – Pozwólcie, że od dziś będa mówił, że to również „moja” parafia – mówił podczas mszy inaugurującej jego pasterzowanie w Łapanowie.

Wobec wszystkich parafian dokonał wyznania wiary, podpisał dekret Arcybiskupa, który czyni go proboszczem w Łapanowie i złożył przysięgę wierności. Tym samym zaś oficlanie został proboszczem.

– Proszę was wszystkich o modlitwę. Każdy kapłan ze swoimi słabościami tego potrzebuje – mówił.

Ksiądz Grzechynia pochodzi z Osielca. Jego rodzice nie żyją. Mama zmarła w ubiegłym roku. Ma 59 lat, a święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku z rąk niezyjącego już kardynała Franciszka Macharskiego. Do tej pory pracował w kilku parafiach. Wiejskich, ale nie tylko, bo służył również w Krakowie. Ostatnio pracował, jako proboszcz w parafii w Czernichowie.

1 lipca przejął klucze do łapanowskiego kościoła. Zastąpi księdza Tadeusza Jarzębaka, który po wielu latach posługi w łapanowskiej parafii przechodzi na emeryturę. Łapanowa jednak nie opuszcza. Nadal będzie tu mieszkał.