Dworzec Wieliczka Park otwarty

PKP S.A. zakończyła przebudowę zabytkowego dworca Wieliczka Park. Od 12 grudnia 2016 r. pasażerowie mogą korzystać ze zmodernizowanego obiektu.

  Dworzec kolejowy Wieliczka
Dworzec został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zlikwidowano bariery architektoniczne, przystosowano toalety i wykonano ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Na terenie obiektu dostępny jest także podnośnik dla osób na wózkach inwalidzkich. Podróżni mogą korzystać z ogrzewanej poczekalni, ogólnodostępnych toalet i lokalu gastronomicznego. Biletomaty zlokalizowane zostały przed wejściem na perony.

Fot. Min. A. Adamczyk podczas otwarcia zmodernizowanego dworca kolejowego Wieliczka Park
Min. A. Adamczyk podczas otwarcia zmodernizowanego dworca kolejowego Wieliczka Park

Dworzec w Wieliczce jest dobrym przykładem kompleksowej modernizacji obiektu kolejowego. Odzyskał historyczny kształt, a jednocześnie jest nowoczesny i funkcjonalny. Zadbano też o usunięcie barier architektonicznych. Jestem przekonany, że obiekt będzie doskonale służył także lokalnej społeczności jako placówka kulturalna – mówi minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Inwestycja realizowana przez PKP S.A. objęła całkowitą przebudowę dworca. Pojawiły się nowe instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wykonano także nową elewację i pokrycie dachu, z zachowaniem jego historycznej, drewnianej konstrukcji. Z uwagi na odkryte podczas prac zabytkowe, pochodzące z początku XX wieku sufity, koniczne było wykonanie projektu zamiennego. Opracowanie go umożliwiło odtworzenie pierwotnego układu ścian i zachowanie sztukaterii sufitu oraz polichromii. W czasie robót budowlanych, pod nadzorem konserwatora zabytków, zadbano o elementy zabytkowe na dworcu. Odnowiono najlepiej zachowane przykłady ponad stuletniej stolarki okiennej, zachowano też historyczną posadzkę na dworcu w części ogólnodostępnej i piece kaflowe. Ponadto odrestaurowano drewniane elementy na dworcu, m.in.: boazerie oraz zabudowy drewnianej szatni, ścian działowych i przedsionka.

Przy ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków udało się nam zachować wyjątkowy charakter obiektu. Nasze działania zostały docenione przez komisję odbioru prac konserwatorskich. Uznano, że końcowy efekt prac na dworcu Wieliczka Park może stanowić wzór do innych tego typu działań na zabytkowych dworcach kolejowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą – mówi Mirosław Pawłowski, Prezes PKP S.A. – Wieliczka Park to również kolejny przykład owocnej współpracy PKP S.A. z lokalnymi władzami. Duża część powierzchni dworca zostanie zagospodarowana przez Miasto, które planuje uruchomienie filii Szkoły Muzycznej  – dodaje.

Zmieniła się również przestrzeń wokół dworca. Po stronie północnej wykonano parking oraz stojaki rowerowe. Odtworzono ogród kolejowy nawiązujący do tego, który istniał przy dworcu Wieliczka Park do połowy XX wieku. Zachowano także zabytkowe elementy zagospodarowania stacji kolejowej – układ torów, kozioł oporowy i skrajnik.

Koszt inwestycji to prawie 6 mln zł netto. Prace budowlane prowadziło konsorcjum firm MURKRAK sp. z o.o. sp. k., oraz „Zakład Remontowo-Budowlany „MURDZA”. Inwestycja dofinansowana była ze środków budżetu państwa.

Źródło: MIB