Walne OSP Łapanów

www.facebook.com

 18 marca 2017 r. druhowie z jednostki OSP Łapanów spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w czasie jego trwania zapoznali się m.in. ze sprawozdaniami merytorycznym oraz finansowym za okres od ostatniego Walnego, dyskutowali o bieżącej działalności jednostki, a także o planach na jej dalszy rozwój.

W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. bryg. Krzysztof Kokoszka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie druh Robert Roj, kapelan jednostki ks. prob. Tadeusz Jarzębak i inni.
www.facebook.com

www.facebook.com
www.facebook.com
www.facebook.com
www.facebook.com

www.facebook.com