Nie wdychaj. Nie oddychaj. Smog

Zarząd województwa przyjął uchwałę anstysmogową. Zakazuje w niej od lipca przyszłego roku palenia mułem węglowych oraz drewnem o dużej wilgotności. Uchwała trafi do konsultacji a w styczniu 2017 zajmie się nią sejmik województwa.

Według marszałka województwa, Jacka Krupy, ustawa jest potrzebna w całym województwie, ponieważ normy powietrza są przekroczone nierzadko o kilkaset procent.

Najważniejszymi założeniami uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania nowych źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania tzw. kopciuchów, czyli kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń. Uchwała ma także wprowadzić od lipca 2017 roku zakaz palenia w piecach mułami i flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). W tej chwili do sprzedaży – głównie w Małopolsce i na Śląsku – trafia 800 tys. ton mułów, czyli odpadów węglowych. W efekcie ponad 98% mieszkańców regionu oddycha powietrzem, w którym nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne poziomy rakotwórczego benzo(a)pirenu, a ponad 4 tys. osób rocznie umiera na choroby będące następstwem zanieczyszczonego powietrza. Koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy szacuje się na 3 mld zł rocznie.

Jak wymienić piec z dopłatą? Czytaj na mojlapanow.pl

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

O powietrze martwią się nie tylko władze Małopolski ale również urzędujący minister środowiska. Powołał w tym celu Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

„Chcemy poprawić jakość życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu. W celu poprawy jakości powietrza w Polsce konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym” – mówi minister Szyszko.

Aplikacja mobilna o jakości powietrza.

Ministerstwo Środowiska zachęca: aktualne dane o stanie powietrza w Polsce znajdziesz w bezpłatnej aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”. To kolejny projekt po portalu www.powietrze.gios.gov.pl, który przedstawia rzetelne informacje na temat jakości powietrza.

W aplikacji dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju. Aplikacja sama wybierze stację, która znajduje się najbliżej użytkownika, ale w każdej chwili będzie też można sprawdzić dane z pozostałych punktów pomiarowych.

Aplikację można bezpłatnie pobrać dla systemu Android (przez Google Play) oraz dla systemu iOS (przez Apple Store).

zdjęcie: pixabay