Uczniowie z Łapanowa po stażu w Niemczech

To były nie tylko praktyki…

#uczsięwpowieciebocheńskim
Uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie na stażu w Niemczech🇩🇪🇵🇱


„Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców” – zakończenie stażu w Niemczech

Po 4 tygodniach praktyk w Niemczech do Łapanowa powróciła grupa 30 uczniów CKZiU. Grupa budowlańców, mechaników i handlowców zdobywała kompetencje zawodowe w Saksonii.

Wyjazd odbywał się w ramach projektu Erasmus+ – „Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców”. Pobyt w Saksonii nie ograniczał się wyłącznie do pracy.

Młodzież uczestniczyła w kilku wyjazdach krajoznawczych. Podczas wycieczek do Berlina, Drezna i Halle uczestnicy projektu poznawali miasta, ich atrakcje i zabytki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wizyty w fabryce BMW i porcie lotniczym w Lipsku.

Najcenniejszym doświadczeniem dla stażystów było zdobycie nowych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem, poznanie nowych technologii i standardów pracy.

24 listopada w imieniu organizacji przyjmującej Vitalis GmbH kierownik projektu pani Anna Pfeifer dokonała podsumowania okresu stażu odbytego przez młodzież, nie szczędząc pochwał pod jej adresem oraz dziękując za dobrze wykonane zadania i współpracę. Następnie wszyscy uczestnicy programu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu z wyszczególnieniem obowiązków i zakresem podejmowanych działań.

25 listopada 2017 roku w godzinach wieczornych młodzież wraz z opiekunami: panią Barbarą Radzięta i panią Ewą Lorent wróciła do kraju.

Artykuł pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe w Bochni