Ubiegaj się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 19 500 zł

pixabay.com

Jeżeli jesteś osobą w wieku 30 lat i więcej, pozostającą bez pracy zarejestrowaną  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II a w uzasadnionych przypadkach również z profilem I, która ma zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania środki na działalność gospodarczą

 

Przed złożeniem wniosku zgłoś się do Doradcy klienta w celu zweryfikowania
Indywidualnego Planu Działania.

 

Ważne przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zapoznaj się z Zasadami przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Jesteś zainteresowany dotacją – przyjdź na spotkanie w dniu 21.04.2017 o godz. 10.00 w sali nr 16 (I piętro) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni .

Uzyskasz informację na temat :

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zasad i obowiązujących dokumentów od pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • formy opodatkowania działalności gospodarczej od pracowników Urzędu Skarbowego
  • zasad przyznawania środków na działalność gospodarcza od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach ogłoszonego naboru jest możliwość przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 16 osób, które należą do poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne17 miejsc,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej – 7 miejsc,
  • osoby z niepełnosprawnościami – 2 miejsca.