Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w okresie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej.

Program turnusu będzie dotyczył:
. wad postawy i chorób układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – w terminie 16.07 – 5.08.2017 r.
. chorób układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – w terminie 18.07 – 7.08.2017r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
. przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy;
. jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
. wiek – dzieci urodzone w latach 2002- 2010 (7-15lat).
Podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.
Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań: mocz, morfologia oraz OB.

Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży (równowartość ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony).
Termin składania kompletnych wniosków upływa z dniem 5 maja 2017 r.
Wnioski na turnusy rehabilitacyjne można odebrać w Placówce Terenowej KRUS w Tarnowie, ul. Wałowa 12 lub w Placówkach Terenowych Kasy w Bochni, Brzesku, Tuchowie lub Dąbrowie Tarnowskiej, wzór wniosku dostępny jest również na stronic internetowej www.krus.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel.: (14) 621-59-87 wcw. 126 lub 122