Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Od 1 stycznia 2017 roku działa całodobowy Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie o numerze 800-12-00-02.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa w/w telefon obsługuje:

  • Konsultacje w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50), środa w godzinach 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype – poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 (pogotowie.niebieska.linia) – także dla osób posługujących się językiem migowym
  • Porady e-mailowe – niebieskalinia@niebieskalinia.info

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy:

Oceń jako pierwszy!