Taryfikator mandatów 2017

policja.pl

Aktualny taryfikator mandatów 2017.

Przepisy o ruchu pieszych

– Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 50 zł (na przejściach dla pieszych) lub 100 zł (w miejscach innych niż przejścia dla pieszych)
– Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł
– Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł
– Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym: 50 zł
– na obszarze niezabudowanym: 100 zł
– Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł
– Przebieganie przez jezdnię: 50 zł
– Chodzenie po torowisku: 50 zł
– Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 100 zł
– Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza: 50 zł
– Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł
– Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł
– Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł
– Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50 zł
– Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł
– Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

– Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni: 0 pkt, 150 zł
– Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem: 0 pkt, 100 zł
– Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 6 pkt, 250 zł
– Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 2 pkt, 100 zł
– Nieodpowiednie przewożenie dziecka w pojeździe – poniżej 1,5 m wzrostu poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 6 pkt, 150 zł
– Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 4 pkt, 100 zł
– Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 2 pkt, 100 zł
– Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 4 pkt, 100 zł
– Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 0 pkt, 150 zł
– Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 5 pkt, 200 zł
– Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 0 pkt, 100 zł
– Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 0 pkt, 150 zł
– Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 0 pkt, 150 zł
– Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego: 0 pkt, 300 zł