Tak, ma stypendium! Rozdane po raz trzeci!

Fot. FB @robimydobro

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” po raz trzeci przyznało stypendium im. Piotra Kołodzieja.

Tak, ma stypendium! Rozdane po raz trzeci!

„Zarząd Funduszu w składzie: Szczepan Kasiński (przewodniczący), Justyna Górska, Jerzy Pączek, Mateusz Bukowski, po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków postanowił przyznać stypendium Karolinie Statek.  

Karolina uczęszcza do klasy II C, o profilu biologiczno-chemicznym. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią 4,87. Jest przewodniczącą Bursy szkolnej, w której mieszka. Ma na koncie liczne sukcesy sportowe i artystyczne. Podczas kampanii społecznej „Drugie życie” prowadziła warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych, rozpowszechniając ideę przeszczepiania narządów. Była wolontariuszką WOŚP, Szlachetnej Paczki oraz akcji „Pomoc dzieciom na Litwie” i „Zbieramy dary dla Czartkowa”.

Po zdaniu matury chciałaby dostać się na studia farmaceutyczne, a potem pracować w zawodzie.

Stypendium przeznaczy na sfinansowanie mieszkania w Bursie oraz dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

Fundusz Został powołany w 2016 roku dla upamiętnienia tragicznie zmarłego skarbnika Stowarzyszenia – Piotra Kołodzieja. Fundusz przyznaje stypendia dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, którego absolwentem był Piotr. Chcemy w ten sposób doceniać zaangażowanie uczniów I Liceum w działania społeczne i charytatywne. 

Środki zgromadzone w ramach Funduszu pochodzą od prywatnych Darczyńców, którzy w ten sposób chcą upamiętnić Piotra.”