Szkoła w Grabiu – w trosce o bezpieczeństwo

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu w trosce o edukację i bezpieczeństwo swoich uczniów przystąpiła do VIII edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Udział szkoły w powyższej akcji ma na celu popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym, konieczność noszenia elementów odblaskowych, a tym samym kształtowania nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Podjęto szereg działań związanych z bezpieczeństwem podopiecznych. Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z policjantem sierż. Antonim Nowakiem, które odbyło się 25 października w sali gimnastycznej. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat zasad poruszania się po drodze publicznej. Policjant uświadamiał uczniom konieczność noszenia po zmroku elementów odblaskowych i kamizelek. Przypominał o przykrych konsekwencjach naruszania zasad bezpieczeństwa. Policjant poruszył również sprawę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia, cyberprzemocy i agresji wśród rówieśników i dorosłych. Troska o bezpieczeństwo osobiste każdego ucznia w szkole oraz w drodze do niej, to zadanie priorytetowe szkoły.


Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów