Szacowanie szkód po powodzi wśród rolników

Wójt Gminy Łapanów informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku powodzi.

Do wniosku należy dołączyć:
– kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku wystąpienia klęski (kopię wniosku o dopłaty obszarowe)
– wydruk z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia powodzi
– mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.
Wnioski o oszacowanie szkód należy złożyć w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia powodzi (tj. od dnia 18.07.2018 r.) do Urzędu Gminy Łapanów.
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Gminy Łapanów, a także w wersji papierowej w Referacie Rolnictwa pokój nr 2.
Na dzień dzisiejszy formą pomocy dla powodzian jest uzyskanie kredytu preferencyjnego niskoprocentowego (1%) na zakup środków produkcji rolnej, trudno określić czy zostaną podjęte decyzje o innej formie pomocy.

Wójt Gminy Łapanów
Robert Roj

 

Artykuł OGŁOSZENIE pochodzi z serwisu .

Artykuł pochodzi z serwisu lapanow.pl

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: