Stabilizacja osuwiska w Kamyku

lapanow.pl

26 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Łapanowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750,00 – 0+894,78 w Kamyku”.

 

Przetarg wygrało konsorcjum P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski.

Prace rozpoczną się w maju i zakończą we wrześniu. Koszt zadania to 757 685,98 zł, 80% kosztów zostanie pokryte z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 20% to wkład własny gminy.