Spotkanie wójta z sołtysami

17 stycznia 2018 r. w świetlicy Urzędu Gminy wójt Robert Roj spotkał się z sołtysami gminy Łapanów.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania minionego roku, omówiono wydatki poszczególnych sołectw w ramach środków z odpisu podatkowego oraz sprawy bieżące. Sołtysi raz jeszcze prześledzili prezentację podsumowującą działania samorządu w latach 2015-2017, zapoznali się także z informacjami zawartymi w karcie obiegowej.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Artykuł Spotkanie wójta z sołtysami pochodzi z serwisu Gmina Łapanów –.

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów
Udostępnienie informacji publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) – Dz.U. 2015 poz. 2058