Śliwa wyjaśnia – pieniądze z przedszkola oddałem na parafię!

Fot. Fb @andrzejsliwa

Zgodnie z zapowiedzią Andrzej Śliwa odnosi się do Waszych pytań z komentarzy.

Pieniądze z przedszkola oddałem na parafię! – informuje.

Oto, co jeszcze napisał kandydat na wójta:

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy!
Od początku mojej kampanii wyborczej udostępniłem w celu kontaktu i zadawania pytań zarówno mój profil na facebooku jak i email. Zgodnie z przyjętą przeze mnie zasadą opisaną w moim regulaminie na facebooku nie odpowiadam na anonimowe komentarze i zapytania. Na udostępnione przeze mnie kanały kontaktu do tej pory nie wpłynęły żadne pytania dotyczące kwestii opisywanych na portalu „Mój Łapanów”. Postanowiłem jednak, że w związku z kończącą się kampanią wyborczą, ustosunkuje się do podnoszonych kwestii czytelników portalu „Mój Łapanów” w przeciwieństwie do mojego konkurenta, który do tej pory nie odpowiedział na zadane przez Państwa pytania na tym portalu.

– W związku z sygnałami od mieszkańców Sobolowa o pilnej konieczności utworzenia Przedszkola w Sobolowie, jako Radny wsi Sobolów czułem się zobligowany rozwiązać ten problem. W związku z brakami lokalowymi w Szkole w Sobolowie (pomieszczenie dawnego przedszkola zostało zaadaptowane na salę gimnastyczną), udało się przekonać Proboszcza Parafii Sobolów, aby zechciał udostępnić i zaadaptować pomieszczenia na potrzeby utworzenia przedszkola, dlatego też posiadając odpowiednią wiedzę zaangażowałem się w pozyskanie środków unijnych na ten cel. Ostatecznie, zgodnie z warunkami konkursu, Parafia Sobolów złożyła stosowny wniosek i uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na adaptację i prowadzenie w okresie 2 lat integracyjnego przedszkola. Po zakończeniu prac adaptacyjnych, zakupie niezbędnego wyposażenia i zatrudnieniu kadry wystąpił problem z obsadzeniem stanowiska dyrektora. Do czasu rozwiązania tej sytuacji poproszono mnie, jako głównego inicjatora tego przedsięwzięcia, abym w okresie przejściowym podjął się pełnienia tej funkcji do momentu znalezienia odpowiedniej osoby na to stanowisko. Jako dyrektor pracowałem na ½ etatu w okresie 1.07.2013 – 31.12.2013 i z tego tytułu pobrałem wynagrodzenie za pracę w łącznej wysokości 10 506 zł. Na koniec 2013 roku przekazałem w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W Wszystkich Świętych w Sobolowie kwotę w wysokości 10 500 zł. W załączniku PIT/0 za 2013 rok.

– Proboszcz Parafii Sobolów wraz z grupą nauczycieli wyszedł z oddolną inicjatywą doposażenia Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w niezbędne pomoce naukowe w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Złożył propozycję Wójtowi Gminy oraz Radzie, że chciałby się podjąć poprzez Parafię realizacji takich projektów. Oba projekty nie wymagały wkładu własnego gminy, ale wyłącznie partnerstwa. Wójt Gminy przedstawił Radzie stosowne projekty uchwał, które zyskały akceptację Radnych. Wykorzystując swoje doświadczenie pomogłem Parafii w przygotowaniu i realizacji powyższych projektów. Łącznie poprzez parafię udało się pozyskać 800 tys. zł. Pragnę poinformować, że w związku z realizacją obu projektów nie prowadziłem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminny stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

– W okresie ostatniej kadencji Zarząd Powiatu składał kilkadziesiąt projektów. Czy brak uzyskania pozytywnej oceny projektu schetynówki w 2015 r., na co złożyło się kilka różnych czynników, niezależnych od kierowanego przeze mnie wydziału jest miarą porażki? Dla przykładu nadmieniam, że w ocenie odpadł projekt Powiatu na rewitalizacji warsztatów CKZiU w Łapanowie z powodu źle opracowanego programu rewitalizacji przez Gminę Łapanów.

– Odnosząc się do mojego oświadczenia majątkowego, informuję, iż jako radny gminy składając oświadczenie majątkowe podaję nieruchomości, które są moją własnością. Składają się na nie dom w miejscowości Wolica wybudowany w latach 70, wymagający remontu i 12 ha gospodarstwo rolne położone w Sobolowie i w Wolicy z przewagą gruntów zalesionych. Zgodnie z prawem oszacowanie wartości tych nieruchomości jest moją subiektywną wyceną, prawo nie wymaga, aby majątek był szacowny przez rzeczoznawcę majątkowego. Moje oświadczenia majątkowe, które składałem od kilkunastu lat nie zostały zakwestionowane ani przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wojewodę ani Urząd Skarbowy.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Śliwa

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy:
51 Comments

 1. Co za ludzie! powstało przedszkole w Sobolowie bez wkładu gminy a WAM źle!
  Najłatwiej krytykować brak słów do takich ludzi.

 2. Słuszna racja. Ta sama ekipa dzwoniła do Kurii że skargami, jak kanonik z Łapanowa chciał za kościołem ugory przekazać pod inwestycje. Nie wolno nic nikomu robić! Nie wolno dla ludzi. Tylko oczernianie i wysmiewanie. Nikt ze sobą do grobu nic nie zabierze, a tylko ludzie mogą z tego mieć korzyść tu i teraz, jak jeden czy drugi ksiądz coś zrobi.

 3. Byłoby super, gdyby wszyscy parafianie dostrzegali potrzeby kościoła i chociaż w połowie byli tak szczodrzy jak Pan Śliwa, a nie tylko do własnej kieszeni…

 4. Cały czas straszycie Śliwę prokuratura i CBA.
  Panie Wójcie okaż pan charyzmę i podaj do sądu ” krętacza, oszusta” i stan w obronie gminy. A i zadzwońcie jeszcze do Jedraszewskiego, że szykuje się przewrót w Kosciele bo proboszcz będzie rządził już nie tylko Sobolowem, a gminą Łapanów.

 5. Czytam te wszystkie wypociny na portalu i to paskudne opluwanie raz jednego kandydata na wojta a raz drugiego kiedy nie było kandydatow to p.Manys wybieral jaja obecnemu wójtowi.Z perspektywy czasu smialo mogę powiedzieć ze redaktorek narobil zamieszania swoja kandydatura bo to był jego cel…. opisując w artykułach same gowna przeciwko p.Rojowi a teraz podkłada swinie p.Sliwie a w dupe chce wejść obecnemu wójtowi..taki człowiek to ,,wazeliniaz’..i dobrze ze w pore się wycofal bo dwulicowość widać na każdym kroku.Komentarze zamieszcza te które mu pasuja a zazwyczaj pisza sami anonimowi.

  • „mieszkanka gminy”
   Dla tego jak Panu Redaktorowi jeszcze raz strzeli do głowy kandydowanie to zgodnie z jego słowami – „SZTURMEM WYWIEZIEMY GO NA TACZKACH”

 6. A ja mam nadzieje Panie Sliwa że za Pana kretactwa i kłamstwa zajmie sie prokuratura lub CBA i nie wazne czy Pan wygra wybory czy przegra

 7. Szanowni Mieszkańcy Gminy Łapanów!
  Zbliżająca się druga tura wyborów, a tym samym dobiegająca powoli do swojego finału kampania wyborcza znacznie przyspieszyła, co widać zarówno w mediach społecznościowych, portalach jak i materiałach, które do Państwa docierają. Jako kandydat na Wójta Gminy Łapanów zaproponowałem kompleksowy i prorozwojowy program stawiając na pierwszym miejscu budżet i finanse, bo od tego zależy, co dalej będziemy mogli zrobić. Priorytetem jest zwiększenie dochodów budżetowych przez systematyczne działania szczególnie skupiające się wokół rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy na terenie gminy.
  Z uwagi na fakt, że zostałem wyróżniony w materiałach wyborczych mojego kontrkandydata, trudno abym nie odniósł się do kilku kwestii w nich zawartych, szczególne, jeżeli dotyczą one mojej osoby. Mój kontrkandydat zarzuca mi, że chcę z gminy Łapanów uczynić swoiste „ELDORADO” i że zarzucam Wyborców bajkami, które nie mają pokrycia. Otóż Drodzy Państwo bardzo Was szanuję i dlatego właśnie uważam, że są to pomysły jak najbardziej realne, które przy odrobinie dobrej woli, chęciach, samozaparciu, perspektywicznemu spojrzeniu są możliwe do wykonania. Trzeba tylko umiejętnie wykorzystać różne możliwości tak, aby skorzystała na tym Gmina, a przede wszystkim jej mieszkańcy.
  Chciałbym więc z tego miejsca zapytać kontrkandydata, które konkretnie punkty mojego programu są nierealne?
  Czy prowadzenie działań opisanych w moim programie w kierunku zwiększania dochodów budżetowych są rzeczą nierealną? Czy sprawa dopilnowania utworzenia stacji kolejowej w Zagórzanach, kiedy już wiadomo, że PKP rozpoczęła realizację tego projektu jest rzeczą nierealną? Czy rozpoczęcie działań w kierunku szybkiego Internetu i zasięgu komórkowego, kiedy są i będą dostępne środki unijne dla firm branży ICT jest rzeczą nierealną? Czy podjęcie starań w celu zapewnienie pomocy mieszkańcom, aby pozyskiwali środki na wymianę kotłów c.o i termomodernizację z rządowego programu „Czyste Powietrze” jest rzeczą nierealną? Czy wsparcie merytoryczne rolników, aby pozyskiwali środki z funduszy unijnych w kierunku przetwórstwa rolno-spożywczego jest rzeczą nierealną? Czy zapowiedź stopniowej poprawy bazy dydaktycznej jest nierealne? Kontrkandydat twierdzi, że teraz będzie mógł pozyskiwać środki w wysokości nawet do 100% zwrotu, a wcześniej nie mógł, choć nadal znajdujemy się w tej samej perspektywie finansowej, która potrwa do 2022 roku i zasady w tej mierze nie uległy zmianie. Czy zabieganie o modernizację infrastruktury podlegającej zarządowi województwa, jest rzeczą nierealną, kiedy inwestorem w tym przypadku jest województwo? Czy sprawa infrastruktury powiatowej jest nierealna, kiedy wiadomo, że przygotowany przez mój wydział wniosek na rondo w Tarnawie jest już złożony u Wojewody i właśnie przeszedł pozytywną ocenę formalną, a jego realizacja przewidziana jest w 2019 roku jest rzeczą nierealną? Czy wybudowanie mostu w Wieruszycach, na który z moim udziałem przygotowana jest pełna dokumentacja jest rzeczą nierealną? A może nierealne jest też dokończenie wybudowania mostu w Kamyku, którą to inwestycje rozpoczął mój kontrkandydat? Czy mój kontrkandydat nie ma w swoim programie dalszej modernizacji dróg gminnych i transportu rolnego? Czy mój kontrkandydat uznaje za rzecz nierealną podjęcie starań w celu modernizacji lub budowy oczyszczalni ścieków, kiedy sam ten postulat zamieścił we własnym programie wyborczym?! Czy zwrócenie uwagi na organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego i utworzenie funduszu sołeckiego jest rzeczą nierealną? Czy to coś gminę kosztuje oprócz zaangażowania merytorycznego? A może nierealne jest zarybienie Zalewu, lepsza promocja gminy Łapanów, utworzenie gospodarstw agroturystycznych, rejestracja produktów lokalnych na Liście Ministra Rolnictwa, czy Klub Seniora w Grabiu, kiedy jest dostępny lokal oraz program Senior+? Czy rzeczą nierealną jest utworzenie Fundacji Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów? Czy nie realna jest lepsza współpraca z władzami wyższych szczebli i większa w tej materii aktywność Wójta Gminy?
  W sporej części wdrożenie w życie mojego programu wymaga zmiany sposobu myślenia o polityce i roli samorządu gminy, wymaga większego zaangażowania Wójta i Pracowników Urzędu, lepszej współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, przełożenia w wielu miejscach pozyskiwania funduszy na organizacje pozarządowe, co pozwoli gminie zaoszczędzić środki budżetowe. Twierdzenie o odrealnieniu mojego programu jest wyłącznie dowodem braku pomysłu na wyjście z trudnej sytuacji finansowej, brakiem pomysłu na określenie tematycznego rozwoju Naszej Gminy, wykorzystania jej zasobów. Wiele z moich pomysłów nie wymaga zaangażowania finansowego, ale chęci i perspektywicznego spojrzenia!
  Nie zgadzam się również z twierdzeniem, że z powodu przejęcia władzy w powiecie i sejmiku przez partię Prawo i Sprawiedliwość, będę miał utrudniony dostęp do środków finansowych dla gminy. Nastawiam się na dobrą i owocną współpracę z przedstawicielami tej partii zarówno na szczeblu powiatu jak i sejmiku województwa. Obecny Wójt w trakcie swojej kadencji nie był w stanie dobrze współpracować z władzami powiatu, w których to w większości zasiadali członkowie popierającej go partii Prawo i Sprawiedliwość. Większość członków Zarządu Powiatu reprezentowało właśnie tą partię! W tak korzystnej dla siebie sytuacji nie był w stanie załatwić środków na inwestycje powiatowe na terenie gminy, o których twierdził, że zostały zaniedbane.
  Ostatnie próby zdyskredytowania mojej osoby, pozostawiam Państwa ocenie. Ciężko mi zrozumieć, dlaczego pozytywne elementy i oddolne inicjatywy na terenie mojej miejscowości przez niektórych są odbierane w sposób negatywny.
  Chciałbym też Państwu zwrócić uwagę na wynik wyborczy po wyborach 21 października 2018 roku w gminie Łapanów. Jak kształtowało się Państwa poparcie przedstawiam na wykresach. Szanując wynik wyborów do Rady Gminy, nie dajmy jednak sobie wmówić odtrąbionego sukcesu ekipy Pana Roberta Roja. Czy wynik wyborów odzwierciedla w rzeczywistości Państwa preferencje wyborcze i co złożyło się na taki, a nie inny wynik wyborów do Rady Gmina pozostawiam Państwa przemyśleniom.
  W drugiej turze wyborów proszę Państwa o przemyślaną decyzję, śmiem zaryzykować, taką, aby jednoznacznie określić, jaka polityka w gminie powinna być realizowana? Czy ta reprezentowana przez obecne władze czy też proponowana przeze mnie i mój komitet wyborczy? Tylko silny mandat uzyskany od Państwa i wyraźnie mocne poparcie pozwoli Nam iść bez przeszkód obraną drogą, dlatego też 4 listopada proszę o jasny i klarowny sygnał, którą drogę Państwo, jako Mieszkańcy tej gminy wybieracie? Silny mandat uzyskany od Państwa ułatwi mi, jako Wójtowi Naszej Gminy gromadzenia wokół siebie osób i podmiotów do realizacji poszczególnych punktów założeń programowych.
  Szanowni Państwo, liczy się każdy głos, potrzeba wysokiej frekwencji. Jeśli nie zmobilizujemy się, nie zmobilizujecie Państwo swoich rodzin, sąsiadów i znajomych, którzy chcą zmian to przegramy te wybory! Nie oszukujmy się walka będzie wyrównana i tylko Państwa zdecydowana mobilizacja może przynieść oczekiwany sukces.
  Jeszcze raz proszę o głos 4 listopada 2018 r. i zapewniam o mojej determinacji!
  Andrzej Śliwa

 8. No proszę Sliwa juz nie pisze że pozyskał, napisał, zdobył środki… teraz jest tylko „dlatego też posiadając odpowiednią wiedzę zaangażowałem się w pozyskanie środków unijnych na ten cel. Ostatecznie, zgodnie z warunkami konkursu, Parafia Sobolów złożyła stosowny wniosek i uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na adaptację i prowadzenie w okresie 2 lat integracyjnego przedszkola.
  Juz nie pisał wniosku, pozyskał, on to zrobił, teraz sie tylko zaangażował, no tak jak dupa robi się gorąca to andrzejek już tylko się „angażował” śmieszny ten człowiek… w starostwie powiatowym o tym głośno mówią

  • Tak parafia zlożyła bo miała osobowość prawną, ale kto pisał wniosek, ksiądz? Nie bądźcie śmiesznie. Piszę tak jak pisał nie widzę tu zmiany zeznań. Zaangażował się w domyśle przez przygotowanie dokumentów kumasz?

 9. A ja wam napisze jedną rzecz.. Najwiekszym frajerem jest Kulig, dlaczego? bo jak sliwa z generałem z plebani robili wałeczki i wmawiali mu „oddolne inicjatywy” to ten to łykał jak przysłowiowy młody pelikan, on za to beknął w wyborach a generał sobie nowy samochód kupił a sliwa teraz na niego wszystko zwala haha – nie prawda? „Wójt Gminy przedstawił Radzie stosowne projekty uchwał, które zyskały akceptację Radnych”
  Oj Jasiu Jasiu niezle Cie ten sobolow wydy…ł hahahh

  • do gosia twój Roj jest uczciwy???sama widzisz i się nawet nie tłumaczy bo ma Cie w głębokim poważaniu…..
   Chcieliście wytłumaczenia się Śliwy dostaliście jak na tacy więc skończ z tym jadem facet jest w porządku zasługuje na wójta.

  • W Twojej ocenie w mojej nie. Chwała mu za to wszystko co zrobił dla swojej miejscowości w której mieszka i jest radnym, a dowodem tego jest jego wynik i poparcie w tej miejscowości! Przypomnieć?

 10. „Do czasu rozwiązania tej sytuacji poproszono mnie, jako głównego inicjatora tego przedsięwzięcia, abym w okresie przejściowym podjął się pełnienia tej funkcji do momentu znalezienia odpowiedniej osoby na to stanowisko. Jako dyrektor pracowałem na ½ etatu w okresie 1.07.2013 – 31.12.2013 i z tego tytułu pobrałem wynagrodzenie za pracę w łącznej wysokości 10 506 zł”

 11. „W związku z sygnałami od mieszkańców Sobolowa o pilnej konieczności utworzenia Przedszkola w Sobolowie, jako Radny wsi Sobolów czułem się zobligowany rozwiązać ten problem”.
  Więc dlaczego gmina nie pisała projektu tylko parafia? zamiast dla gminy milion poszedł na parafie. Nie dziwne to? Przewodniczacy Rady Gminy w cos takiego sie angazuje.. pełni funkcje przez poł roku bez uprawnień, bierze pieniadze a pozniej daje darowizne buahahha przeciez to nazywa sie chyba pranie pieniedzy? nie?

 12. Pan Śliwa to bardzo hojny człowiek…, swoje ciężko zarobione pieniądze przekazuje dla parafii.
  Nie każdego stać na taki gest, bo przecież 10 500 piechotą nie chodzi, a oddając te pieniądze na rzecz kościoła a nie jakąś inną organizację ma gwarancję zostały dobrze spożytkowane…

 13. Ludzie opamiętajcie się, pożera was nienawiść i zazdrość. Według tego co piszecie, to radny, wójt, burmistrz powinien być niezaradnym biedakiem, pariasem społecznym, który żyje najlepiej z zasiłku, nie było by się czego czepiać. Jak tak dalej pójdzie to za pięć lat nie będzie chętnych na radnych, sołtysów, wójtów. Do władzy pójdą same miernoty z politycznego rozdania, a nie ludzie przedsiębiorczy i kreatywni. Pan Andrzej te pieniądze zarobił uczciwie, a że je przekazał na cele parafialne tym lepiej świadczy o nim. Wstyd!
  Szanowny Panie Andrzeju życzę nam wszystkim by za kilka dni zasiadał Pan na fotelu wójta naszej gminy. Pozdrawiam.

 14. Dlaczego Przedszkole w Sobolowie jest Publiczne?Może dlatego że dostaje 100% dotacji od Gminy? Więc śliwa będac dyrektorem przedszkola był jednoczesnie przewodnicacym rady gminy ktora dotowała w 100% to przedszkole… dlaczego nie jest ono niepubliczne??? dziwne to?

 15. darowizny, przelewy, przecież to śmierdzi jakimś praniem pieniędzy i jeszzce przewodniczący rady gminy dyrektorem przedszkola bez uprawnień zarządza PUBLICZNYM przedszkolem???? To chyba tylko w Łapanowie możliwe, gdzie indziej to prokurator byłby chyba

 16. Panie Sliwa a co z tymi umowami wykonywanymi osobiśnie w kwocie ponad 28 tys złotych wykazanych w oswiadceniu majatkowym z lat 2013-2014? czego one dotyczą i czy też przedstawi Pan Pity że zwraca je parafii? Bo jak Pan pisze „Pragnę poinformować, że w związku z realizacją obu projektów nie prowadziłem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminny stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”.Działalności gospodarczej Pan nie prowadził ale pieniądze Pan pobierał od Proboszcza Sobolowa w ramach tych programów?
  Swoją drogą gmina dała zarobić Parafi 800 tys złotych zamiast sama napisać wniosek.Gmina nie pisze, Parafia pisze, Pan pomaga, Pan inkasuje pieniadze od proboszcza pełniąc funkce przewodniczacego rady, czy tak było?

  I jeszzce jedno dlaczego w tych programach brały udział tylko szkoły w sobolowie? i to jeszcze Parafia je organizowała?

 17. Ale czy proboszcz tych pieniędzy nie oddał ponownie panu Andrzejowi to tego nie wiemy a mogła być cicha umowa. No chyba ,że ktoś wie na co je ksiądz przeznaczył bo jakoś było o tym cicho do tej pory.

 18. Po raz kolejny Śliwa udowodnił że jest dobrym kandydatem na wójta i potrafi uzyskać pieniądze zewnątrz nawet bez konieczności wkładu własnego. Ciekawe ile więcej było by zrobione przez 4 lata gdyby Roj nie traktował Śliwe jak wroga tylko korzystał z jego wiedzy i doświadczenia.

 19. Pozatykał wam co poniektórym rozszczekane buzki pan Śliwa.
  Nadal będziecie mieć ból pośladków? pewnie tak i miejcie.
  Wybory wygra pan Andrzej Śliwa.

  • I co w tej prawdzie jest złego? Takiego Radnego we wsi mieć, to skarb tyle wspólnie zrobili dla mieszkańców, a Wy krytykujecie, że takie inicjatywy udało się przeprowadzić. Wstyd!

 20. I co powiedzą teraz ci, którzy twierdzili że to pomówienia? Skoro się odniósł do części, widać że było na rzeczy…….
  Ok, fajnie że w ogóle wreszcie zabrał głos. Ale – szkoda, że nie odniósł się do drugiej części tych pytań – czy miał kwalifikacje do pełnienia tej funkcji? Pod jego okiem pani dyscyplinowała dzieci szarpaniem, krzykiem i szczypaniem? Nie widział czy wolał nie widzieć? Teresa w przedszkolu czuje się jak u siebie, wchodzi kiedy chce, decyduje co dzieci maja robić…

  A na podatkach nie znam się zbyt dobrze, to niech ktoś wyjaśni, czy w końcu przekazane 10 tys czy 5?

Komentowanie jest wyłączone.