Jak się kiedyś nazywała Puszcza Niepołomicka?

Wiedzieliście, że nasza piękna Puszcza Niepołomicka nazywała się kiedyś Niepołomna? A to dlatego, że była lasem trudnym do wykarczowania, do zagospodarowania rolniczego, bardzo niedostępna.

Puszcza w przeszłości była częścią wielkiego kompleksu leśnego, który rozciągał się od północnej Kotliny Sandomierskiej aż po dolinę Sanu. Ze względu na niewielką odległość puszczy od Krakowa, od XIII do XVIII w. była ona jednym z najpopularniejszych obszarów, na których polowali polscy władcy. Obecnie na terenie puszczy prowadzona jest normalna gospodarka leśna.

 

 

 

 


Dzisiaj Światowy Dzień Terenów Podmokłych (World Wetland Day)*. Dzień ten nawiązuje do uchwalonej w 1971 roku Konwencji z Ramsar i obchodzony jest na całym świecie. Głównym celem konwencji jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie terenów podmokłych.

Przemierzając bagna łatwo zrozumieć dlaczego kiedyś puszcza nazywała się „Niepołomna”. To niesamowite, że w niektórych miejscach wciąż taka jest.

Nie do zdobycia.

© 2018 Puszcza Niepołomicka
www.puszczaniepolomicka.pl
Zdjęcie Patrycja Wąsikowska

*https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Mokrade%C5%82

Artykuł pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe w Bochni