Są środki na budowę dróg, małą retencję, użyźnianie gleb

pixabay.com
Niemal 9,5 mln zł przeznaczy w 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Samorządy lokalne oraz właściciele mogą starać się o środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, budowę i renowację zbiorników małej retencji czy zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną terenów rolniczych. Nabór wniosków w tym konkursie trwa do końca lutego 2017 roku.

Z ogólnej puli, nawet 3,8 mln zł może zostać przeznaczone na budowę i renowację zbiorników małej retencji, w tym sadzawki i inne zbiorniki służące ochronie gruntów, których wielkość nie przekracza 5 tys. m2. O 80-proc. dofinansowanie, które maksymalnie może wynieść 50 tys. zł, mogą ubiegać się gminy oraz właściciele gruntów. Oni również mogą składać wnioski na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do pól. W tym przypadku gminy mogą otrzymać nawet 150 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% wartości zadania.

Pozostałe ok. 5,7 mln zł (60% środków przeznaczonych na konkurs) zostanie rozdzielone na realizację pozostałych zadań:

  • rekultywację na cele rolnicze gruntów zdegradowanych przez działalność nieustalonych osób oraz zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów już zrekultywowanych,
  • użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,
  • przeciwdziałanie erozji gleb i osuwiskom na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek,
  • budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  • wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów i ich ochrony.

Od 2011 roku z budżetu Województwa Małopolskiego na prace związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczono ponad 60 mln zł. Pozwoliło to na sfinansowanie m.in. remontu ponad 800 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tylko w 2016 roku na ten cel przeznaczono aż 12,5 mln zł. Kolejne 200 tys. zł pozwoliło na budowę i modernizację zbiorników małej retencji.

Wnioski w trwającym konkursie należy składać do 28 lutego 2017 roku:

  • pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
  • lub osobiście: Dziennik Podawczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków (parter, nowy budynek).

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: