Rozpoczyna się sezon pyłkowy

Komunikat pyłkowe zawierają informacje o stężeniach ziarn pyłku roślin w powietrzu dla Krakowa i okolic (do 150 km). Opracowywane są w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych na Krakowskiej Stacji Monitoringu Aerobiologicznego.

http://www.krakow.pios.gov.pl