Co masz rolniku w swoim chlewiku?

Elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR aktualizuje rejestr zwierząt na podstawie informacji od rolników, o zmianach jakie zaszły w ich stadzie bydła, trzody chlewnej, owiec czy kóz.

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:
  • zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
  • rejestracja siedziby stada
  • prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
  • zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
  • prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
  • prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Także zostało już niewiele czasu. Wszelkie informacje do zdobycia na stronie ARiMR

Szacuje się, że do biur powiatowych ARiMR tylko województwie małopolskim do końca roku może wpłynąć ponad 60 tysięcy spisów stad dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Informacji udziela: BIURO POWIATOWE MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR w BOCHNI,  ul. Windakiewicza 9/1,  telefon: 14 610 50 23

zdjęcie: pixabay