Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Fot. Pixabay

REKRUTACJA  na rok szkolny  2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz do klas I szkół podstawowych w gminie Łapanów.

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej.  Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu publicznym korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora tego przedszkola deklarację o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego przez ich dziecko  w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019, w nieprzekraczalnym terminie  do 21 lutego 2018 r.

2. Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Łapanowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzone na wolne miejsca od dnia 01 marca 2018 r. wg Załącznika Nr 1 do Zarządzenia  Nr 174/2018 Wójta Gminy Łapanów z dnia 23 stycznia 2018 r. określającego terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli Gminy Łapanów w roku szkolnym 2018/2019.

3.  Rodzice  dzieci składają  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek może być złożony nie więcej niż do 3-ch wybranych publicznych przedszkoli, określonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.
4. Kolejność złożenia wniosku, nie ma wpływu  na przyjęcie dziecka do przedszkola.
5. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzona będzie od 12 lutego 2018 r. wg  terminów określonych w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2018  Wójta Gminy Łapanów  z dnia 23 stycznia 2018 r.

6. Szczegółowe informacje o rekrutacji do placówek publicznych oraz dokumenty do pobrania, będą dostępne w sekretariatach poszczególnych szkół podstawowych i na stronach internetowych.

 

Informacja: Anna Kurnik – Centrum Obsługi Oświaty

 

Artykuł Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 pochodzi z serwisu .

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów
Udostępnienie informacji publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) – Dz.U. 2015 poz. 2058;
Ponowne wykorzystanie danych sektora publicznego (USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) – Dz.U. 2016 poz. 352