Radni powiatowi na spowiedzi. Rozgrzeszycie ich?

28 listopada 2016 wysłaliśmy maila do radnych powiatowych. 10 grudnia odpowiedział jeden – Wiesław Kukla. Pod tym tekstem pojawiły się Wasze niepochlebne komentarze na temat radnych. Podziałały. Mamy oświadczenia od dwóch kolejnych radnych!

Pamiętacie co wójt powiedział?  Oto fragment wspomnianego artykułu:

Na ostatniej sesji rady wójt Robert Roj... Skarży się na powiatowych radnych... Zapytaliśmy więc radnych z powiatu dlaczego tak jest? Jakie działania podjęli od początku tej kadencji na rzecz Gminy Łapanów? Jakie te ich działania przyniosły skutki? Czy przekazanie przez powiat w tym roku jedynie 100 tys. zł na rzecz projektów Gminy Łapanów uznają za sukces i czy można się spodziewać, że wsparcie ze strony Powiatu osiągnie poziom z poprzednich lat?
Redakcja otrzymała dzisiaj (19 grudzień 2016) list Sz.P. radnych powiatowych: Ryszarda Drożdżaka i Michała Paszkota. Publikujemy list, tak jak obiecaliśmy, w całości.

Zastanawia nas jedno. Ile w sukcesach radnych jest prawdziwych sukcesów a ile zwykłego działania powiatu. I czy bez nich wszystkie te inwestycje by się odbyły. I dlaczego piszą dopiero teraz? Po Waszych komentarzach. Przestraszyli się Was, wyborców? Oceńcie sami.

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Łapanów.

Minęły już dwa lata od wyborów samorządowych, w których obdarzyliście nas swoim zaufaniem. Dobrym zwyczajem samorządowca jest spojrzeć wstecz i dokonać rozliczeń tego okresu, co też postaramy się uczynić.

Miniony czas to wiele zrealizowanych wyzwań organizacyjnych, administracyjnych 
 i inwestycyjnych na terenie Powiatu Bocheńskiego. Dlatego chcemy Was poinformować o ważniejszych dotychczasowych realizacjach. Mimo, że wszystkie przedsięwzięcia są ważne, skupimy się na inwestycjach na terenie Gminy Łapanów, jak wiadomo dotyczą one namacalnie nas wszystkich - mieszkańców.

Zacznijmy od inwestycji drogowych. W 2015 r. w ramach Programu rozwoju gminnej 
 i powiatowej infrastruktury drogowej (tzw. „schetynówki”) wykonano umocnienie skarpy w Kamyku, wyniesione przejście dla pieszych oraz wykonano nową nakładkę bitumiczną w miejscowości Cichawka. Koszt tych robót wyniósł 1 186 216,92 zł 
 (z czego Gmina Łapanów dołożyła 456 939,82 zł). Inwestycja ta była kontynuacją działań poprzedniego Zarządu Powiatu. Dodatkowo do tej inwestycji przygotowano dokumentację na przebudowę drogi w Cichawce, koszt 22 755,00 zł. Ponadto, wykonano za  29 800,00 zł dokumentację na budowę nowego mostu w miejscowości Chrostowa.

Również w tamtym roku ze „środków popowodziowych” przeprowadzono remont drogi powiatowej w miejscowości Grabie na łączną kwotę 219 155,97 zł. Wykonane także zostało wyniesione przejście dla pieszych w Tarnawie – wartość 11 969,17 zł (przy współfinansowaniu Gminy Łapanów). Na bieżąco wykonywane były także remonty cząstkowe; remonty przepustów, barier ochronnych, nawierzchni oraz odnawianie oznakowania – w sumie za blisko 169 tys. zł.

 W 2016 roku nadal były podejmowane niezbędne działania, aby na drogach powiatowych realizowane były kolejne inwestycje. Przy wzajemnej współpracy 
 i wspólnym montażu finansowym Powiatu i Gminy za  127 883,43. zł wykonano remont pobocza wraz z umacnianiem rowu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wieruszyce (udział Gminy 40%). Wykonano odmulanie rowów przy drogach powiatowych na kwotę 60 tys. zł (udział Gminy 50%).

W listopadzie bieżącego roku umocniono rów i skarpę przy drodze powiatowej
 w miejscowości Brzezowa na kwotę 14 671,44 zł. Obecnie, dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom, trwa przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej 
 w miejscowości Zbydniów, którą wyceniono na kwotę 88 124,13 zł, wykonywany jest także drenaż w ciągu drogi powiatowej w Chrostowej za kwotę ponad 10 tys. zł. Dodatkowo wykonywane były remonty cząstkowe; remonty przepustów, barier ochronnych, nawierzchni oraz odnawianie oznakowania – w sumie za blisko 116 tys. zł. Sumaryczna wartość inwestycji w infrastrukturę drogową, w bieżącej kadencji, na terenie naszej gminy, wyniosła ponad 1 mln 880 tys. zł.

Działania na drogach powiatowych to jedno, a nie mniej ważną sprawą jest dbałość o poprawę warunków oświatowych w nowo utworzonym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. W bieżącym roku podjęto szereg działań, które mają za zadanie dostosować bazę dydaktyczno-naukową do wymogów stawianym tego typu placówkom. Podejmowane są już stosowane działania w tym zakresie. W bieżącym roku, za 131 073,23. zł wymieniono w budynku szkolnym stolarkę okienną, wykonano sieć internetową wraz z instalacją elektryczną pracowni komputerowej, koszt 16 605,00 zł. Przygotowano również dokumentację projektową na przebudowę części budynków warsztatowych na pracownie gastronomiczną – wartość dokumentacji projektowej to 27 150,00 zł. Złożony został także projekt 
 o sumarycznej wartości ponad 2 mln 400 tys. zł, który m.in. obejmie szkołę  w Łapanowie. Planowane są m.in. remont pracowni budowalnych i utworzenie nowych pracowni komputerowych (poza tym szkolenia i kursy dla nauczycieli i uczniów).

Warto również wspomnieć, że na przełomie roku zakupiony zostanie nowy samochód dla potrzeb tutejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat pozyskał z PFRONu na ten cel niezbędne środki finansowe, a ze swojego budżetu dołoży brakującą kwotę 50 tys. zł.

Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców i Radnych Gminy Łapanów są dużo większe. (tak, większe – chcielibyśmy wiedzieć jaki był udział działań Państwa radnych w poszczególnych przedsięwzięciach) Wiemy, że w niemal każdym sołectwie są niezbędne inwestycje do wykonania,  i wszystkie one są potrzebne i ważne. O wszystkich pamiętamy. Możemy zadeklarować, że jako wybrani przez Was radni będziemy nadal aktywnie zabiegać 
 o inwestycje na terenie naszej Gminy i dołożymy wszelkich starań, by jak największa część potrzeb w tej kadencji została zrealizowana.

Szanowni Mieszkańcy, ponieważ Święta Bożego Narodzenia zbliżają się szybkimi krokami, zechciejcie przyjąć od nas najserdeczniejsze życzenia. Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań 
 i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. W tym pięknym czasie życzymy, by były one okresem pojednania i spokoju. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Nowy rok 2017 niechaj Wam przyniesie zdrowie, pomyślność i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń.

Z wyrazami szacunku:

Ryszard Drożdżak i Michał Paszkot.

Redakcja dziękuje Panom radnym za oświadczenie i liczy na wytężoną pracę dla Łapanowa i gminy.

Zdjęcia: facebok.com
11 Comments

  1. Z gminy mamy dwóch radnych w poprzednich kadencjach mieliśmy jednego radnego . Obecni radni powiatowi pan Drożdżak i pan Paszkot są w koalicji rządzącej PSL-PIS , jest ich dwóch, Łapanów nigdy nie miał takiej siły w koalicji rządzącej w powiecie, WIĘC WYDAWAŁO BY SIĘ ŻE ZAŁATWIĄ DLA GMINY DUŻO INWESTYCJI TYM BARDZIEJ ŻE POTRZEBY SĄ DUŻE. TYMCZASEM ICH PRACA TO ZWYKŁA KOMPROMITACJA I MAM NADZIEJE ZE JUŻ NIGDY NIE BĘDĄ REPREZENTOWAĆ NASZEJ GMINY.

    • Panie Marku ma Pan najwięcej zrobione ze wszystkich miejscowości, Były Wójt najwięcej Panu wykonał inwestycji był be, obecny też już zaczyna być zły. Jest pan zrzędliwie upierdliwy Radni Powiatowi robią co mogą i jak zwykle tylko Pan jest niezadowolony. Mam nadzieję że nigdy Pan też nie będzie mieszkańców reprezentował.

  2. nie do pojęcia jak oni to robią, że nic nie robią. Faktycznie napisali, że wszystko dzieje się samo/ Ja się pytam: po co my ich wybraliśmy????????????

  3. Powiat bardzo dużo inwestuje w szkołę w Łapanowie i dobrze w końcu ktoś kto nie oszczędza na oświacie. Dobrze że ta szkoła w końcu ożyła, to co tu wyprawiano przez ostatnie lata to była kpina.

  4. Czyli tak naprawdę co zrobili? bo z tekstu wynika że nic. Może ktoś ich weźmie w dyby i zaczną pracować??? Po kiego wuja ich wybraliśmy?!?!?!

    • A TO CIEKAWE Malowanie pokrycia dachowego w budynku CKZiU w Łapanowie – 37 000,00 TYLE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 NA SZKOŁĘ W ŁAPANOWIE. A CO ZROBILI W SZKOLE OKNA WYMIENILI SMIECH A WARSZTATY DALEJ PUSTE NIC SIĘ NIE DZIEJE , GDZIE TE PRACOWNIE GASTRONOMICZNE.

Komentowanie jest wyłączone.