Pyłki brzozy atakują
Komunikat pyłkowe zawiera informacje o stężeniach ziarn pyłku roślin w powietrzu dla Krakowa i okolic (do 150 km).