Projekt budżetu na 2017 r.: 2 mln zł na inwestycje, 600 tys. zł na odsetki

Ponad 38,3 mln zł wyniosą wydatki gminy Łapanów w 2017 roku – wynika z projektu budżetu. Planowane dochody to  36, 8 mln zł, a więc o 1,5 mln zł mniej. Niedobór ma być pokryty z zaciągniętych kredytów. 900 tys. zł przewidziano na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek, a 600 tys. zł na odsetki. 

Dokument opracowany przez ekipę wójta Roberta Roja trafił 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dostali go również radni. Oto jego najważniejsze składowe:

  • Dochody: 36 mln 839 tys. 879 zł

W tym: dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku gminnego): 450.000 zł

  • Wydatki: 38 mln 339 tys. 879 zł

W tym:

– wydatki majątkowe: 2 mln zł

– wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki): 600 tys. zł

12,6 mln zł pochłoną wynagrodzenia i składowe, a 11,8 mln zł – oświata.

Różnica między dochodami i wydatkami to planowany deficyt budżetowy wynoszący: 1,5 mln zł. Wójt planuje go pokryć za pomocą kredytów i pożyczek.

Ważna informacja w projekcie budżetu dotyczy limitu kredytów w przyszłym roku. Upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do zaciągania w roku 2017 r.  kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustanowionego limitu 3.000.000,00 zł – czytamy w projekcie uchwały budżetowej.

Gospodarz gminy nie może przekroczyć limitu:

  • 1,5 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  • 900 tys. zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach.

Reszta to wspomniane już wyżej 600 tys. zł na odsetki.

Planowane w 2017 r. inwestycje:

  1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów: 250 tys. zł
  1. Zakup nieruchomości zabudowanej – Łapanów 72: 310.000,00 zł
  1. Zakup terenów rekreacyjno-sportowych: 590 tys. zł

4. Zakup gruntów w m. Kobylec – poszerzenie terenów oczyszczalni ścieków: 400 tys. zł

Oprócz tego zabezpieczono kwotę: 450 tys. zł na modernizację obiektów sportowych.

Ze względu na brak możliwości finansowych w  budżecie gminy na 2017 r. nie uwzględniono wszystkich wniosków mieszkańców – podano na końcu uzasadnienia.

Głosowanie nad projektem budżetu zaplanowano na koniec grudnia.