Proboszcz generałem. Co na to Kuria?

Tytuł generalski ks. Stanisława Jachyma, proboszcza Sobolowa nie jest tytułem Wojska Polskiego. Przypomina o tym fakcie rzecznik tarnowskiej kurii. 

Ks. Stanisław Jachym dostał tytuł generała, podpisany wprawdzie przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale nadany przez Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich (więcej na temat tej organizacji tutaj). PDS działają obecnie jako stowarzyszenie, tytuł nie pociąga za sobą zatem uposażenia generalskiego.

Ks. Stanisław Jachym otrzymał tytuł generała Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego. Trzeba jednak pamiętać, iż nie jest to stopień równy ze stopniem i funkcją generała Wojska Polskiego. Odznaczenie ks. Stanisława Jachyma jest świeckim odznaczeniem, przyznanym po odpowiednim uzasadnieniu, a zatem nie ma potrzeby formułowania dodatkowego komentarza ze strony Kościelnej – informuje ks. Ryszard St. Nowak, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Gratulujemy ks. Stanisławowi Jachymowi otrzymanego odznaczenia oraz postawy twórczego angażowania się w pielęgnowanie wartości i tradycji narodowych – dodaje ks. Ryszard St. Nowak.

W 2010 r. temat nominacji generalskich nadawanych przez wspomniane stowarzyszenie poruszył na łamach „Polityki” Marek Henzler. Prawo o stowarzyszeniach wymaga, by zakres działania organizacji związanej z obronnością był uzgodniony z MON. PDS o to nie wystąpiły ani nie podpisały żadnego porozumienia o współpracy z MON. Tym samym nie uzgodniono kwestii używania stopni wojskowych jako strzeleckich i umundurowania WP – pisze autor.

Pełny artykuł „Generałowie z własnego nadania” można przeczytać tutaj.

Link do strony internetowej Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego