Pożyczka ratunkowa z budżetu państwa? A otóż figa z makiem!

Fot. Gmina Łapanów

To lektura dla ludzi o mocnych nerwach! Wstrząsająca opowieść o porażającej wręcz niefrasobliwości i niekompetencji, którą w zasadzie powinien się chyba zająć prokurator!

Jak wiadomo, Łapanów wchodzi właśnie w ostry program oszczędnościowy. Przez najbliższe trzy lata to nie Rada Gminy będzie decydować o kształcie budżetu. Plan wydatków będzie gminie odgórnie narzucany! Niektórzy twierdzą: to nawet dobrze. Kalkulują, że plan naprawczy otwiera drogę do starania się o pożyczkę ratunkową z budżetu państwa, co może pomóc wyprowadzić Łapanów na prostą. I pewnie by mieli rację, gdyby nie jeden drobny szczegół…

Jest sierpień zeszlego roku. Końcówka rządów poprzedniej Rady Gminy i poprzedniego wójta, a zarazem początek kampanii wyborczej…

7 sierpnia 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie podejmuje uchwałę, na mocy której Gmina Łapanów zostaje wezwana do opracowania i uchwalenia programu naprawczego na lata 2019-21. Powód to oczywiście tragiczna sytuacja finansowa gminy oraz praktyczna utrata płynności, co może zagrażać możliwości realizowania przez nią jej elementarnych funkcji publicznych, a co za tym idzie – bezpieczeństwu mieszkańców.

Mimo to ówczesny wójt Robert Roj przygotowuje w tym czasie rozbiórkę starego mostu w Kamyku. Wiedząc już ile ta inwestycja będzie kosztować i że gminę na nią zwyczajnie nie stać, ogłasza przetarg na rozbiórkę starego mostu. Most zostaje rozebrany!

Na opracowanie, uchwalenie i przedstawienie planu naprawczego do akceptacji ówczesne władze gminy dostają od RIO 45 dni. Termin mija więc w okolicach 23 września. To już sam środek kampanii wyborczej i walka ekipy Roja o przetrwanie zaczyna wchodzić w decydującą fazę! Ale zegar uruchomiony przez RIO bije, choć nikt na to nie zwraca uwagi…

Robert Roj, Celina Jacewicz oraz cała reszta, są zbyt zajęci kampanią, by zawracać sobie głowę takimi bzdetami jak plan naprawczy. O wezwaniu ze strony RIO nikt, prócz kilku osób w gminie, nie ma bladego pojęcia… W sprawie nie dzieje się praktycznie nic. Przewodniczaca rady nie zwołuje nadzywczajnej sesji, wójt nie reaguje… Efekt jest taki, że Łapanów nie przedstawia RIO żadnego planu naprawczego w wymaganym terminie. Zaraz się okaże jak to ważne…

27 września, zapewne już po terminie złożenia planu, w Łapanowie odbywa się przedostatnia sesja poprzedniej Rady Gminy. Ówczesny radny, Andrzej Śliwa, usiłuje dopytywać o sprawę. Oto fragment protokołu z tamtego posiedzenia:

Radny Andrzej Śliwa

Przypomniał, że Gmina miała opracować program naprawczy, zapytał czym zostaną zbilansowane braki w budżecie.

Skarbnik Gminy Justyna Lichoń

Wyjaśniła, że obecnie są robione przesunięcia w budżecie, jest podpisane porozumienie z ZUS na kwotę 220 tys zł od czerwca, RIO wyraziło zgodę na zaciągnięcie 1 mln zł kredytu na zrównoważenie budżetu. W związku z podjętymi działaniami odstąpiono od opracowania programu naprawczego. Jeśli byłby wdrożony program naprawczy gmina przez najbliższe trzy lata nie mogłaby prowadzić żadnych inwestycji oraz udzielać dotacji czy uczestniczyć we współfinansowaniu.

Wójt Gminy Robert Roj

Zwrócił uwagę, że porównywanie  pierwszego półrocza do drugiego w oświacie nie jest zbyt trafne w związku z tym, że większość wydatków oświatowych przypada w pierwszym półroczu np: trzynastka czy świadczenie wyrównawcze.

Przew. Rady Gminy Celina Jacewicz

Przypomniała, że całą kadencję gmina spłacała zaległy ZUS z poprzedniej kadencji.

Wójt Gminy Robert Roj

Zwrócił uwagę, że na koniec 2014 r. gmina miała około 4 mln 900 tys zł niezapłaconych zobowiązań. Dopiero w bieżącym roku zakończono spłatę zaległego ZUS.

Radny Stanisław Grzyb

Przypomniał, że Radny Andrzej Śliwa będąc Przew. RG poprzedniej kadencji chwalił gospodarność poprzedniego Wójta i nie było mowy, że oprócz kredytów gmina miała jeszcze inne zadłużenia.

Wójt Gminy Robert Roj

Poinformował, że dopiero kontrola, która miała miejsce w 2018 r. ujawniła, że już w 2014 r. gmina nie powinna wziąć ani złotówki kredytu, a wzięła około 9 mln zł.

To jedyny publiczny dokument, jaki jest z tamtej sesji.

Efekt całej sprawy jest taki, że wbrew wezwaniu RIO, gmina nie składa żadnego planu naprawczego! Sprawy zaczynają się więc toczyć zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach. Inicjatywę przejmuje RIO. Tak zapada decyzja, że to ona będzie uchwalać budżety Łapanowa na lata 2019-21. Ten na 2019 przedstawi do końca lutego. Do tego czasu gmina będzie zaś funkcjonować na podstawie projektu budżetu, który przedstawił jeszcze Robert Roj.

I, na pierwszy rzut oka, paradoksalnie, nie jest to wcale zła wiadomość. Na skutek działalności poprzedniej ekipy i tej, która jeszcze rządzi, finanse gminy są tak zarżnięte, że uratować ją może tylko plan ratunkowy. Wezwanie ze strony RIO otwiera do tego drogę. Mało tego, niby daje perspektywę na staranie się przez Łapanów o specjalną pożyczkę z budżetu państwa, która może się okazać zbawienna. Tak było w przypadku wielu innych samorządów, które znajdowały się w równie opłakanej sytuacji finansowej jak Łapanów. Dzięki pomocy budżetu stanęły na nogi. Dzięki państwowej pożyczce gmina mogłaby stosunkowo szybko wyjść finansowo na prostą. Ale… Jest jeden warunek, który w przypadku Łapanowa nie jest niestety spełniony! Więc…

Niestety… Nic z tego!

Na podstawie Ustawy o finansach publicznych samorządy, które znajdą się w tarapatach finansowych rzeczywiście mogą się ubiegać o specjalną pożyczkę z kasy państwa. Ta może je wybawić. Swoje finanse ratowało tak już wiele gmin. Niestety, nie Łapanów! Ten takiej możliwości miał nie będzie. Sam się pozbawił tej szansy! W przypadku Łapanowa jest mianowicie pewien problem…

Otóż gmina nie uchwaliła w terminie owych 45 dni wskazanych przez RIO (i już nie chwali) żadnego planu naprawczego! Termin nie został dochowany i koniec kropka! Gdyby uchwała była i RIO ją odrzuciła, sytuacja by wyglądła zupełnie inaczej! Ale żaden dokument RIO nie został przedstawiony! Termin po prostu minął! Tymczasem…

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych wyraźnie mówi w paragrafie 3 punkt 1:

Do wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa dołącza się (…) uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego…

Łapanów niczego takiego nie ma i miał już nie będzie! Tym samym zaś nie spełnia elementarnego warunku, by w ogóle móc się starać o pożyczkę z kasy państwa! To jak z wnioskiem o kredyt z banku – masz określone dokumenty i składasz wniosek. Jeśli któregokolwiek dokumentu zabraknie, wniosek jest automatycznie odrzucany – z powodu braków formalnych! Łapanów już ich nie usunie – formalnie nie może z powodu niedotrzymania terminu!

Zapytaliśmy gminę dlaczego nie opracowała na czas i nie przesłała do RIO planu naprawczego?

Nie jest mi znana przyczyna nie podjęcia opracowania planu naprawczego przez ówczesne władze gminy – to odpowiedź obecnego wójta.

Zapytaliśmy też o stanowisko poprzedniego wójta. Robert Roj nie odpowiedział.

Przypominamy:

 1. Poprzednim wójtem był Robert Roj – nie jest już wójtem!
 2. Szefową poprzedniej Rady Gminy była magister Celina Jacewicz – jest nie tylko radną, ale nadal przewodniczy Radzie Gminy!
 3. Marek Patalita był w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczącym Rady Gminy – obecnie jest radnym powiatu!
 4. Ryszard Kaczmarczyk był w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczącym Rady – nadal nim jest!
 5. Paweł Stokłosa był w poprzedniej kadencji radnym – obecnie jest wiceprzewodniczącym!
 6. Z poprzedniej rady zostało więcej radnych!

Od redakcji:

To, co się stało, woła o pomstę do nieba! A do prokuratora, być może, o przyjrzenie się sprawie i wyjaśnienie czy ze strony poprzednich władz gminy nie doszło czasem do rażącego zaniedbania lub działania na niekorzyść gminy!?

Niestety, jedyna szansa na ratunek, jaka stała przed gminą, została przez poprzednie władze gminy bezpowrotnie zaprzepaszczona. W kompletnie niewytłumaczalny, pozbawiony jakiegokolwiek sensu i logiki sposób. Łapanów sam się tej szansy pozbawił!

Czy teraz ktoś złoży w tej sprawie doniesienie do prokuratury? Mógłby to zrobić na przykład obecny wójt, Andrzej Śliwa. Niestety, nie przygotował jak dotąd nawet „białej księgi”, która by jasno obrazowała rzeczywisty stan finansowy gminy, w momencie, gdy ją przejmował…

Poprzednie władze gminy zlekceważyły – szans na pożyczkę nie ma! Czy ujdzie im to płazem?

Za Waszym wyborczym przyzwoleniem ci ludzie ciągle rządza gminą!

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy:

Oceń jako pierwszy!
57 Comments

 1. Wolność słowa? A skąd! Karol M. usuwa wszystkie komentarze przeciwko niemu, zostawia tylko te popierające go 😀 hehe […]

  • Wolność słowa najwyraźniej mylisz z anarchią, czyli systemem, w którym nie obowiązują żadne normy, bo zdaje Ci się, że w sieci jesteś anonimowa/y. Nie, nie jesteś, a każdego, kto chce komentować chętnie witamy, ale obowiązują tu pewne zasady! Zapoznaj się z nimi: http://mojlapanow.pl/cookie-policy/ Portal nie wymaga, by ściągać buty przy wejściu 😉

 2. Dlaczego to dopiero teraz wyszło? Przecież Pan redaktor miał kontakt z Rojem i uważa go za uczciwego człowieka. Transparentność…
  Mało brakło że przez poparcie dla Roja nasz K. M doprowadził by do katastrofy!

  • Transpentność to elementarna podstawa! O wezwaniu RIO dowiedziałem się w październiku czy listopadzie… Roja uważam za uczciwego człowieka. Pytanie czy na właściwym miejscu… Teraz nie ma to już żadnego znaczenia.
   Alternatywą jest jedynie ucieczka naprzód. Widzisz coś takiego, bo ja nie!
   Serdeczności

   • Ucieczki na przód przy takim długu nie da się dokonać w 3 miesiące. Najpierw sprawa szkól to jest kluczowe.

    • Da się. Likwidując szkoły! Nie w trzy miesiące. Gdyby Śliwa takie rzeczy umiał, byłby świętym, a chyba nie jest 😉 Czy o czymś nie wiem? Ale przy odważnych decyzjach rok starczy na pozytywny efekt! Problem w tym, że tych odważnych działań nie widać!
     Za to Sławomir G. nadal figuruje w BIP, jako kierownik GZK… No to mamy efekt…

     • Pisze Pan że nie widzi działań a potem że trzeba roku wiec uplyneło dopiero 3 miesiące. Pisałem że Wojt chce załatwić sprawę szkół chyba o tym głośno, ale rada oponuju zrozum Pan. Poczekaj do końca lutego bo się do wtedy wyjaśnić musi. Sławomir jest zwolniony wisi na bip bo ma 3 miesięczne wypowiedzenie więc formalnie jest nadal pracownikiem.

     • A to gratuluję!
      Gratuluję transparentności, refleksu i szybkości wyjaśniania decyzji… Rzeczywiście, miszcz komunikacji i transparentności. Zaiste – level master! 😉 Na skalę ogólnoświatową!
      https://bip.malopolska.pl/gzkomunalny,m,110067,kierownictwo.html
      Kierownik GZK: Sławomir G.
      A prawda jest taka, że ten człowiek powinien być co najmniej zawieszony mocą jednej z pierwszych decyzji nowego wójta!
      Rozumiem oczywiście, że rozróżniasz zatrudnienie od kierownictwa 😉
      Czyli kto tu sobie z kogo robi jaja?

     • Wiem co jest w BIP formalnie jest nadal pracownikiem na stanowisku kierownika ale de facto już od dawna jest odsunięty i nie podejmuje żadnych decyzji, więc sfolguj Pan. Od dawna zastępuje go zca kierownika a z bip zniknie w odpowiednim czasie z dniem ustania stosunku pracy.

    • Portal pisze o tym co najmniej od wiosny zeszłego roku, ja mówię otwarcie od pół roku. Kochani, nie ma alternatywy dla dalszego utrzymywania w gminie tylu szkół! Przestańmy się oszukiwać! Nie da się, zwyczajnie nie da się, utrzymać z subwencji szkoły, do której chodzi 70 uczniów. Trzeba to sobie w końcu jasno i wyraźnie powiedzieć. Zwycznie, NIE DA SIĘ, nie ma takiej fizyki, matematyki i chemi… A gmina jest w sytuacji finansowej, w jakiej jest i pieniędzy najnormalniej na świecie nie urodzi żeby dołożyć!
     No więc alternatywa polega na tym, że zatrudnieni w tych szkołach nauczyciele najnormalniej na świecie i po prostu przestaną dostawać pense! Bo, że ich ZUS nie był płacony, to już chyba wiedzą… O to nam chodzi?
     Ja pomijam już nawet fakt jakiej jakości kształcenie odbiera tych 70 uczniów…
     Prawda jest taka, że restrukturyzacja szkół powinna zostać przeprowadzona w poprzedniej kadencji. Co robili w tym czasie radni i jak się zachowywali – to wiadomo.
     I paradoksalnie, to wcale nie jest zła wiadomość, że szkolnictwo w gminie czeka nieuchronna ostra reorganizacja i cięcia! Nie jest to zła wiadomość, bo duża placówka, najnormalniej na świecie, jest w stanie dać dzieciom to, czego na pewno nie da im mała. Jest w stanie stworzyć dzieciakom lepsze warunki do rozwoju! Choćby dzięki efektowi skali. Wszystko oczywiście pod warunkiem, że ma doskonałego dyrektora! A Łapanów takich ma!
     I w tej chwili nie ma się co koncentrować na obronie straconych pozycji – trzeba iść naprzód. Oświata to obecnie ponad 1/3 wszystkich wydatków gminy. Czy to znaczy, że te szkoły są na najwyższym poziomie? No, niestety, nie są! I nie będą! To chore, bo z pełnym szacunkiem, ale prowadzenie szkół nie jest jedynym zadaniem gminy!
     W tej sytuacji szkoła muzyczna, do której od tego roku trzeba zdaje się dopłacać? Z roszczeniowym właścicielem, który zdaje się na dodatek nie brać pod uwagę sytuacji finansowej gminy? Co to za fanaberia? O co tu chodzi, oczywiście poza tym, że mowa o Sobolowie, czyli mateczniku wójta!?
     Kochani, prawda jest taka, że w takiej gminie jak Łapanów powinny być góra dwie-trzy szkoły! Za to naprawdę najwyższej jakości! I nie ma co sobie opowiadać bajek, że jest inaczej. Inaczej nikt nie jest w stanie utrzymać w nich jakości kształcenia. Po prostu tak jest!
     Krzywdzicie swoje dzieci, broniąc obecnej struktury!

 3. Pytanie do Pana Redaktora. Czy według Pana gdy nie będzie zgody radnych na przekształcenie lub likwidację szkół jest jakaś inna szansa na znalezienie tak dużych oszczędności aby wyjść z tego długu?
  Co w przypadku jeżeli radni nie zgodzą się na likwidację szkół?
  Gmina zostanie bankrutem czy jest inne wyjście?

  • Niemożność wykonywania zadań publicznych, a co za tym idzie, zarząd komisaryczny i komisarz podejmuje wszystkie decyzje.

   • Wreszcie Pan to powiedział i to trzeba mówić do czego chcą radni doprowadzić. Zapewniam Pana, że Wójt chce zabrać się za wiele rzeczy które Pan wymienił, ale na razie priorytem jest pokazanie RIO oszczędności bo jak nie to komisarz, a tego jak wynika chcą radni, sparaliżować Wójta i powrotu Roja! Prosiłbym o modyfikację tekstu pana artykułu bo z niego wynika że nie da już nigdy uchwalić planu i wziąć pożyczki. Nie da się w tym momencie ale po ponownym wezwaniu przez RIO się da to jest kluczowe, a tego zabrakło!

    • Panie Redaktorze poprawi Pan ten tekst? On trochu wprowadza w błąd w sensie, że planu naprawczego już nigdy nie da się uchwalić…

     • Bardzo dziękuję za poprzedni komentarz. Czytałem go uważnie, bardzo uważnie analizowałem i nawet dokładnie sprawdzałem.
      Fakty niestety są, jakie są. Poprzednie władze gminy zwyczajnie zlekceważyły wezwanie RIO. Prawdopodobnie pozbawiając w ten sposób gminę szansy na ratunek!
      Nie udało mi się niestety znaleźć przykładu, gdy RIO, po zlekceważonym wezwaniu, ponawia wezwanie. Szczerze? W świetle KPA i innych przepisów wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale… Nie jestem prawnikiem i nie znam wszystkich prawniczych „czarów”.
      Nie, nic nie będę zmieniał. Na tej zasadzie można zmienić każdy tekst! Owszem, edycje się zdarzały. Ale w tym przypadku fakty są, jakie są! I tyle! I nie stoi za ewentualna korektą żadna wyższa konieczność.
      Jeśli RIO ponowi wezwanie – na pewno o tym przeczytasz na portalu! Obawiam się jednak, że jest to mało prawdopodobne.
      Serdeczności 🙂

 4. Miała być katastrofa a tu nic się nie dzieje gmina jakby nigdy nic funkcjonuje więc poco tyle negatywnych i katastroficznych zapowiedzi?.

    • Szkola w Łapanowie bardzo chce być przeksztalcona bo wtedy dostaliby pełną subwencji a tak to co im przysługuje w dużej części idzie na małe nie rentowna szkoły. Ale kto to rozumie… Tu się wszyscy na wszystkim znają. Budowlaniec na oswiecie rodzic na samorządzie i nauczyciel wf na finansach publicznych… Żal!

     • Jak możesz mówić o rentowności w szkolnictwie. Oświata zawsze była deficytowa gdyż efekty pojawiają się za jakiś czas.To jest długi proces a szkoła podstawowa to fundament tym bardziej 8 letnia. Nie można stawiać nauki na równi z zakładem produkcyjnym, ktory przynosi zyski lub straty.

 5. Za tych radnych którzy do tego doprowadzili powinien wziąć się prokurator, ludzie zaślepieni jesteście głosujcie na ludzi nie na partie

  • Swieta racja. Zadufane i niedouczone bufony… Pycha i buta. A rozumu zero… apropo nastepnych wyborów jesli tylko zwęszą szanse to sa sklonii zwiazac sie z diabłem by tylko zaistniec…

 6. Najlepiej niech ta gmina ze swoimi urzędasami w końcu padnie. W Gdowie potrafią sobie poradzić i ze ściekami i z dymiacymi kominami. A tu tylko radni patrzą (choć pewnie nie wszyscy) żeby kasa w kieszeniach się zgadzała, a problemy jak były tak zostają na garbie mieszkańców

  • Fundamentalnie się nie zgadzam! Jestem za tym, by gmina przetrwała i pokazała światu, że nawet z takiego g… da się wyjść i to obronną ręką! Jestem za tym, by była jedną z lepiej rozwijających się gmin w Polsce – ma ku temu warunki! Pamiętaj, nie ma takiego szitu, z którego nie można wyciągnąć sukcesu! Trzeba tylko umieć 😉

  • Fundamentalne się zgadzam. Żadną wartością jest utrzymanie na siłę istnienia gminy Łapanów a zapewnienie jakości życia mieszkańców.
   Zaorać.

 7. Wiecie co ja tu widzę tylko że piszecie o kadencji Roja że to wszystko jest jego wina i jego rady a prawda jest trochę inna bo po kimś przejął tę władzę i długi . Przez jedną kadencję można tylko próbować coś zmienić. Kuligowi nie udało się wygrać ale tylko częściowo bo ma swojego wójta . Mam tylko nadzieję że przejmą naszą gminę osciene gminy i polecą na bruk ludzie przyjęci po znajomości

  • Poza jakąkolwiek dyskusją jest, że Roj przejął gminę w trudnej sytuacji. Problem polega na tym, że zamiast ją poprawić, tylko ją pogorszył. A wiesz od czego to się zaczęło? Od kredytów zaciąganych na wykup nieruchomości. Irracjonalne, pozbawione logiki, szkodliwe!

 8. Panie Redaktorze Brawo. Wkońcu przejrzał Pan na oczy! To co Pan pisze zgoda z tym że RIO jeśli Śliwa by znalazł poważne oszczędności może wezwać gminę jeszcze raz do planu naprawczego i wtedy mogą uchwalić. Ale radni na te oszczędniści muszą mu pozwolić a widząc tą prywatę pewnie tego nie zrobią. Co do podania sprawy do prokuratury przypominam Panu że RIO ma wszystkue dokumenty i też może zawiadomuć organy ścigania. Czy zrobi to Wójt nie wiem, gdyby to zrobił narazi się na totalną wojnę z Radą a niestety powinni teraz działać wspólnie aby znaleźć oszczędności.

  • Dokładnie tak!
   Jeśli Śliwie uda się tego dokonać – będzie wójtem przez dwie kadencje!
   Może ja go nie doceniam, może sie mylę, może też czegoś nie widzę, ale jakoś nie dostrzegam tej „iskry”. Co więcej – naprawdę uważam, że na razie jest gorzej, niż za Roja, a miało być lepiej – bardziej otwarcie, bardziej transperentnie! Z mojego punktu widzenia tak nie jest – mamy raczej do czynienia z ostrym regresem!
   No ale dobrze – gdzie bilans otwarcia?

 9. Manys to to musisz sobie jakiegoś prokuratora w redakcji zatrudnić. Po co ze wszystkim będziesz latał do nich. Zatrudnij jednego i niech wsadza wszystkich do paki. Będziesz miał więcej tematów do pisania.

  • Bardzo śmieszne… A wolnych chwilach ten prokurator będzie ścigał głupkowatych hejterów 😉 Co Ty na to?

   • Czy głupkowatych to już podlega pod prokuratora? Chętnie zgłoszę. Póki co to ty tu jestes największym hejterem. Krytykujesz wszystko co dzieje się w Lapanowie sam siedząc w Warszawie za biurkiem. Brawo. Miałeś zostać wójtem i wszystko zmienić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i co? Przerosło cie to? Powiem ci dlaczego. Bo nic byś nie zrobił. Bo najłatwiej jest gadać. Jak te menele pod dębem. Zawsze maja o czym gadać i nigdy nic nie robią. Wycofałeś się nawet nie potrafiąc wytłumaczyć dlaczego ludziom którzy może nawet zaczeli wierzyć w twoje bajki. Taki jestes super? To wróć tutaj i spróbuj coś zrobić fizycznie a nie wirtualnie supermenie…

    • Trudno nie krytykować braku kompetencji, ignorancji i głupoty (nie zakładam złej woli, bo nie należy zakładać złej woli tam, gdzie sprawę da się wyjaśnić zwykłą głupotą) 😉
     Nie uważam, że pod Dębem siedzą menele – siedzi tam zajebista młodzież, która nie ma alternatywy! Rozmawiałem z nimi nocą, ze wszystkimi, z każdym z osobna i wiem to na pewno! To SUPER ludzie! Trzeba tylko z nimi pogadać i wykorzystać ich niezwykły potencjał i energię 🙂 Pozdrowienia everybody! Zrobimy to jeszcze! 😉
     Miałem kandydować, ale nie zgłaszałeś się chyba do mnie ze swoją kandydaturą na radnego. W każdym razie nie pamiętam… 😉
     W związku z tym moja rola jest obecnie inna! Czy jestem super? Nie, z całą pewnością nie! Mam świadomość swoich wad oraz licznych ograniczeń.
     Bogu niech dziękują ludzie z Urzędu Gminy oraz instytucji podległych, że nie kandydowałem i nie zostałem wójtem. Już w pierwszym tygodniu by zostali „wycięci” do pnia. Ale by były jaja, gdyby się nagle okazało, że sekretarka jest merytorycznie lepsza od kierownika… I właśnie ta sekretarka by została kierownikiem! W każdym razie dyrektor szkoły, który nie jest zainteresowany pilotażami ogólnopolskich programów jest dla mnie do natychmiastowego zwolenienia! To dla mnie osobiście dość przykre, bo rodzinne…
     Sławomir G. NATYCHMIAST by został wywalony. I to bez dyskusji! Szkoły po krótkiej dyskusji polikwidowane i to bez patyczkowania. Kilka umów by z pewnością zostało wypowiedzianych, a bilans otwarcia by dał odpowiedź, co należy NATYCHMIAST zgłosić do prokuratury, jako rażace zaniedbanie albo nadużycie, a co wykorzystać, jako szanasę na przyszłość?
     Podatki od środków transportu pewnie by poszły ostro w dół, a w ogólnopolskich mediach by się pojawiły materiały, że Łapanów staje się rajem podatkowym. I generalnie – o Łapanowie byłoby w całej Polsce dość głośno!
     Natychmiast bym się spotkał z kilkoma inwestorami, w tym z Lidlem, by ich przekonać do inwestycji w gminie. Tak, wiem, ku rozpaczy lokalnych sklepikarzy, którzy „czeszą” teraz mieszkańców jakieś 30-40 proc. wyżej, niż Warszawka!
     Druga rzecz – zasięg internetu i spotkania z operatorami telekomunikacyjnymi. To chore, że w gminie są miejsca, gdzie nia ma mobilnego internetu! Ktoś się interesuje mobilnym internetem w gminie? A przecież jest flagowy program Junckera WiFi4EU. Ktoś tego w ogóle pilnuje?
     Trzecia – zalew i jego rozwój! Turystyka i promocja gminy. Ryby i wędkarze! To oni powinni być podstawą zalewu – krytego basenu z bąbelkami i wodotryskami tam na pewno długo nie będzie! Tak, wiem, wszyscy już zdążyli wyśmiać moją „wypożyczlnię rowerów”. Ale oczywiście wiecie, że Uber pracuje w Krakowie nad globalnym projektem elektrycznych rowerów? Ktoś z nimi w ogóle próbował rozmawiać, by polski pilotaż zrobili w Łapanowie? Bo miejsce jest jak znalazł!
     Czwarta – wejście gminy we wszelkie możliwe programy prorozwojowe. W tym Mieszaknie+. Z myślą o tworzeniu w Łapanowie zaplecza dla krakowskiego parku technologicznego. Ktoś o tym w ogóle gadał z zarządem strefy? Co się dzieje na terenie „starej oczyszczalni” za ośrodkiem? Wiecie co tam jest? Syf i burdel jest! I tyle… Ale najlepiej opchnąć działkę w Kobylcu…
     Pisać dalej? Bo jak tak mogę długo… Ale nie kandydowałem…
     Za to jestem ONLINE. I od trzech lat to całkiem nieźle wychodzi 😉

     • Naprawdę? OSE też? mLegitymacja też? Program antysmogowy? Sieć antysmogowa, którą Pani Dyrektor nie była zainteresowana na etapie pilotażu? Nauka programowania…
      Gdzie zachęty dla operatorów, by zechcieli wypełniać „białe plamy” (opłata „z pasa”)? Czy wójt spotkał sie choćby z jednym przedstawicielem operatorów telekomunikacyjnych? Czy z kimkolwiek rozmawiał o pilotażu 5G w Łapanowie? Czy z kimkolwiek zamienił choć słowo o pilotażu chmury krajowej – na tym może realnie oszczędzić?
      Wymieniać dalej programy bezkosztowe?
      Wiesz czym jest tzw. krzywa Laffera?
      Ale oczywiście lepiej wójtowi obniżyć pensję o 10 proc. Byle sobie zostawić 😉
      Szok i niedowierzanie!

Komentowanie jest wyłączone.