Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Dostałeś wysoki rachunek za telefon, internet, telewizję? Operator nie uwzględnił reklamacji? Poczta zgubiła przesyłkę i nie chce zwrócić kosztów? Masz szansę na polubowne rozwiązanie sporu. Bezpłatnie i bez zbędnych formalności UKE pomoże Ci rozwiązać spór z dostawcą usług!

10 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, które zmienią również przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i ustawy Prawo pocztowe. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (Postępowanie ADR) zastąpi dotychczas prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie mediacyjne.

Skorzystaj z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Prezesa UKE

Prezes UKE  pomoże Ci rozwiązać konflikt z przedsiębiorcą łatwiej i szybciej niż na drodze postępowania sądowego, dzięki czemu unikniesz formalności, stresu i kosztów.

Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni. Prezes UKE przedstawi Twoje racje i argumenty przedsiębiorcy i pomoże w zawarciu ugody.

Postępowanie jest dobrowolne.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy lub przesłać pisemny wniosek na adres UKE w Warszawie lub do Delegatury UKE, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Ważne! Wniosek o ADR można złożyć do Prezesa UKE w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia reklamacji do operatora.