Pożary kotłowni w Krzeczowie i Tarnawie

straz.bochnia.pl

Komenda Powiatowa PSP w Bochni apeluje o przestrzeganie zasad bezpiecznego przechowywania opału gromadzonego w kotłowniach gdzie zamontowane są piece centralnego ogrzewania  oraz zachowania ostrożności przy eksploatacji w/w urządzeń pod kątem zagrożenia pożarowego.

25 stycznia b.r. miały miejsce dwa pożary kotłowni w budynkach jednorodzinnych. Pierwsze zgłoszenie o pożarze w m. Krzeczów wpłynęło do SKKP  PSP w Bochni o godz. 1052 . W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział trzy zastępy  z JRG KP PSP Bochnia oraz dwa zastępy OSP z terenu Gminy Rzezawa (Rzezawa, Krzeczów). Akcja była prowadzona do godziny 1155.

Kolejne zgłoszenie o pożarze kotłowni w m. Tarnawa Dyżurny SKKP otrzymał o godz. 1748. Do akcji zadysponowano jeden zastęp   z JRG KP PP Bochnia oraz  dwa zastępy OSP z terenu Gminy Łapanów (Łapanów, Tarnawa). Działania zakończono o godz.1943.