W powiecie o feriach

W środę w starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego, któremu przewodniczył Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży omówili przygotowania do zabezpieczenia zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczne Ferie 2018”.

Rozmawiano m.in. o przygotowaniu placówek do wypoczynku dzieci i młodzieży, nadzorze nad organizacją i przebiegiem zimowego wypoczynku, omówiono stan techniczny obiektów sportowych, bazy noclegowej i innych miejsc pobytu oraz środków transportowych wykorzystywanych w trakcie zimowego wypoczynku.

Podczas obrad poruszony został także temat związany z warunkami sanitarno-epidemiologicznymi bazy noclegowej i stołówek, W kolejnych punktach członkowie komisji przeanalizowali bezpieczeństwo powiatu bocheńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 r. oraz m.in. przygotowanie straży pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu bocheńskiego w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego w sezonie letnim 2018 roku.

Artykuł pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe w Bochni