Papież do biskupów: brońmy dzieci

Papież Franciszek pisze o tym w specjalnym liście do biskupów całego świata. Prosi w nim o przebaczenie za przypadki wyzyskiwania nieletnich przez księży i wzywa biskupów do zerowej tolerancji w tej dziedzinie, tak by podobne przestępstwa nigdy więcej nie miały miejsca.
Papieski list nosi datę 28 grudnia, święta Młodzianków.
Wychodząc od rozbrzmiewającego w tych dniach w liturgii wezwania do radości płynącej z narodzin Zbawiciela Ojciec Święty apeluje byśmy nie dali sobie jej odebrać, nawet wówczas, gdy jesteśmy rozczarowani „rzeczywistością, Kościołem, samymi sobą”. Podkreśla jednocześnie, że Ewangeliści nie zaprezentowali nam jedynie pięknej, ale nierealnej mowy, tylko przedstawili narodziny Syna Bożego otoczone także tragedią i cierpieniem związaną z rzezią niewiniątek i związanym z nią krzykiem bólu matek, opłakujących śmierć swoich niewinnych dzieci.Papież wskazuje, że „jest to jęk, który słychać także dzisiaj” i że „ten smutny rozdział historii pisany jest także współcześnie”. W tej sytuacji wskazuje biskupom przykład św. Józefa, który w obliczu zachodzących okrutnych zbrodni potrafił usłyszeć głos Boga i przyjąć powierzoną mu misję. „Dzisiaj także od nas, pasterzy wymaga się tego samego – abyśmy byli ludźmi zdolnymi do słuchania i nie byli głusi na głos Ojca, abyśmy mogli w ten sposób być bardziej wrażliwymi na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy zachęcani, byśmy nie pozwolili, żeby nam ukradziono radość. Jesteśmy zachęceni, aby jej bronić przed współczesnymi Herodami” – pisze Franciszek.
Wymienia tu ataki na niewinność dzieci „złamaną pod ciężarem nielegalnej i niewolniczej pracy, pod ciężarem prostytucji i wyzysku. Niewinność zniszczoną przez wojny i przymusową emigrację wraz z utratą wszystkiego, co za tym idzie. Tysiące naszych dzieci wpadły w ręce bandytów, mafii, handlarzy śmierci, którzy jedynie pożerają i wyzyskują ich potrzeby” – wylicza Ojciec Święty. Tytułem przykładu podaje, że obecnie 75 mln dzieci musiało przerwać naukę z powodu katastrof i przewlekłych kryzysów, stanowią one prawie 70 proc. wszystkich ofiar handlu ludźmi dla celów seksualnych, a przyczyną śmierci niemal połowy maluchów poniżej 5 roku życia jest niedożywienie.Franciszek zachęca by wsłuchać się także „w płacz i zawodzenie Matki Kościoła, która opłakuje nie tylko cierpienie zadane jego najmniejszym dzieciom, ale także dlatego, że zna grzech niektórych swoich członków: cierpienie, historie i ból nieletnich, którzy byli wyzyskiwani seksualnie przez księży”. Papież podkreśla, że jest to „grzech, który nas zawstydza gdyż ludzie, którzy ponosili odpowiedzialność za opiekę nad tymi dziećmi, zniszczyli ich godność”. Prosząc o przebaczenie za te czyny, a także grzech zaniechania pomocy, grzech ukrywania i zaprzeczania, grzech nadużycia władzy Franciszek apeluje o zerową tolerancję, by takie przestępstwa nigdy więcej między nami nie miały miejsca.

źródło: radio watykańskie