Papieskim szlakiem

To już siedemnasty raz. Około pół tysiąca pielgrzymów przeszło drogę z Niegowici do Łapanowa. A wszystko dla uczczenia pamięci papieża Polaka, Jana Pawła II. Tegoroczny rajd rajd szlakiem papieskim odbywał się pod hasłem: „Podążajcie wiernie drogą Chrystusa”, a był o tyle wyjątkowy, że młodzież przygotowuje się do spotkania z Franciszkiem podczas ŚDM.

W tym roku drogę z Niegowici przemierzyło ok. 500 osób. Szli ok. 12 km, by rajd skończyć na placu przed Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie. Tam czekał na nich poczęstunek oraz losowanie nagród (m.in. czterech rowerów: od wójtów Łapanowa i Gdowa, starosty i łapanowskiego proboszcza).

Łapanowski szlak papieski został wytyczony w 2000 roku dla upamiętnienia pieszych wędrówek, jakie po tym terenie odbywał Karol Wojtyła jeszcze jako wikary parafii w Niegowici. Kilka lat temu w Łapanowie żyły jeszcze osoby, które pamiętały nie tylko wikarego, ale nawet późniejszego biskupa krakowskiego wędrującego po okolicach. Teraz co roku tę samą trasę Niegowić-Łapanów pielgrzymi pokonują pieszo lub na rowerach.

fot. Facebook: @gminalapanow