Celina Jacewicz w rozmowie z Manysem

Fot. Fb @gminalapanow
3.1
(19)

O „uwaleniu” budżetu przez Radę Gminy Celina Jacewicz w rozmowie z Manysem. – Pan jest bezczelny!

Ta decyzja nie została dobrze przyjęta przez Mieszkańców. Wie Pani o czym mówię? 

Domyślam się. Sprawa dotyczy zapewne odrzucenia przez Radę Gminy Łapanów projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Dokładnie. Widzi Pani kompromitację? Takie są komentarze… 

To jest wyłącznie subiektywna Pańska ocena. 

Nie pańska subiektywna ocena tylko komentarze Mieszkańców… Cytować? To nie będzie miłe…

Czytałam. Powiem tyle – na decyzję Rady Gminy Łapanów wpłynęła bezpośrednio negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przedłożonym przez wójta projekcie budżetu na 2020 rok. W tym miejscu zacytuję część z treści tego dokumentu, zawartej w jego uzasadnieniu: „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym i każdym roku następnym po roku budżetowym wskaźnik spłaty nie zostanie zachowany. 

Co to za bełkot?

Cytuję przepisy: skład orzekający podkreśla i wskazuje, iż w okresie realizacji programu postępowania naprawczego Gmina Łapanów powinna wdrażać działania oszczędnościowe i restrukturyzacyjne mające na celu trwałe osiągnięcie założonych rezultatów finansowych. Brak spełnienia wskaźnika spłaty długu w roku 2023, który nie jest objęty programem postępowania naprawczego, zdaniem składu orzekającego RIO  jest niedopuszczalne. Stąd taka decyzja!

Naprawdę uważa Pani, że kolejny z rzędu budżet narzucony przez RIO będzie lepszy, niż uchwalony przez Radę?

Regionalna Izba Obrachunkowa jest organem nadzorczym w zakresie spraw finansowych gminy. 

To prawda. I co z tego? Łapanów nie ma rady?

No właśnie ma! 

Mam wrażenie, że ktoś tu jednak wywiesił “białą flagę”…

Stanowczo się z tym nie zgodzę! W Gminie Łapanów na lata 2020-2022 został wdrożony program postępowania naprawczego, którego celem jest poprawa sytuacji gminy poprzez jej stopniowe oddłużanie. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych. Nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego ani udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek. Nie może też ponosić wydatków na promocję jednostki, nie może ponosić wydatków z funduszu sołeckiego. Postępowanie naprawcze ogranicza też realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Prawda, dokładnie tak mówi ustawa. Co to ma do “dezercji” rady?

Powyższe ograniczenia w kształtowaniu budżetu muszą być zachowane, aby kondycja finansowa gminy ulegała poprawie. 

W konsekwencji RIO opracuje budżet i przedstawi radzie do uchwalenia. 

Czy będzie lepszy? Nie odpowiem panu na to pytanie. Naszym zadaniem, jako radnych, jest działanie dla dobra naszej wspólnoty, tj. gminy i jej mieszkańców. Zapewniam pana, iż dołożymy wszelkich starań, dopuszczalnych w granicach obowiązującego prawa, aby sytuacja finansowa naszej gminy ulegała poprawie. 

Czyżby?

Proszę sobie darować złośliwości…

Dlaczego właściwie rada zdecydowała się na taki krok, by oddać budżet?

Oddać? Panie redaktorze, do wyłącznej kompetencji rady należy uchwalanie budżetu.

To jest poza dyskusją.

No właśnie! Natomiast do obowiązków wójta należy przygotowanie projektu budżetu i przedstawienie go radzie. To art. 238 ustawy o finansach publicznych. 

Znów prawda!

23 grudnia dostaliśmy negatywną opinię dotyczącą budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Cytuję: analiza projektów wskazuje, iż przy wielkościach wynikających z opiniowanych dokumentów, w latach 2022-2023 relacja określająca możliwość spłaty długu gminy, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie została zachowana… Jakieś pytania?

Gdzie jest w tej sytuacji rada?

No właśnie jest na miejscu! W okresie realizacji programu naprawczego Gmina Łapanów powinna wdrażać działania oszczędnościowe i restrukturyzacyjne mające na celu trwałe osiągnięcie rezultatów finansowych. Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii wójtowi Gminy służy odwołanie do Kolegium RIO w Krakowie. Dlaczego tego nie zrobił? Nie do mnie to pytanie.

To powód, by “uwalać” budżet i oddawać go RIO? Gdzie wasze poprawki?

Jak już było wspomniane, bezpośredni wpływ na decyzję rady miała negatywna opinia RIO o przedłożonym przez wójta projekcie budżetu.

OK, co zrobiliście jako rada, by to naprawić? 

Działania zawarte w programie naprawczym niestety najbardziej odczuli mieszkańcy. Brak oświetlenia, rezygnacja z dopłat do taryf zbiorowego oczyszczania ścieków, ograniczano sieć dowozu uczniów do szkół, obniżono diety radnym i sołtysom, ograniczono liczbę etatów w UG, ograniczono koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych, ograniczono wydatki w gminnych instytucjach kultury, podniesiono stawki podatków. Ma pan jeszcze jakieś pytania?

Dlaczego w tej sytuacji radni strzelają mieszkańcom focha?

Focha? Bezczelny pan jest! Staramy się jak możemy. Sytuacja jest trudna. Myślę, że RIO po prostu znajdzie najwłaściwszą drogę. Swoją drogą, może zapyta pan o działania wójta w tym kontekście. Czy rządzenie gminą naprawdę polega tylko na tym, by mówić ludziom same miłe rzeczy, których się następnie nie realizuje. 

Oczywistym jest, że nie polega na tym! Zapytam: co wy na podwyżki w urzędzie?

No właśnie… Dużym zaskoczeniem była dla nas informacja o tych podwyżkach. Dowiedzieliśmy się o tym z ulicy. Nie może być tak, że wójt po cichu daje podwyżkę wybranym urzędnikom tłumacząc się tym, że dokonał oszczędności w ograniczeniu etatów i dołożył zadań wyżej wymienionym urzędnikom. Zgadza się, za pracę należy się godna płaca, ale w momencie kryzysu, który mamy w gminie i wszyscy oszczędzamy bez wyjątku. Wypadałoby przynajmniej to skonsultować, może poczekać do końca roku. A teraz jak to wygląda? Wójt swoje, rada swoje. 

Miał prawo. Wyborcy ocenią…

Każdy wójt ma swój sposób na zarządzanie gminą. Szanuję to i nie mam zamiaru wchodzić w jego kompetencje. Ale uważam jak i większość radnych, że niestety nie tędy droga! Brakło komunikacji. A szkoda.

Myśli Pani, że możliwa jest dalsza współpraca z wójtem?

Oczywiście. Moim obowiązkiem jest współpraca z panem wójtem. Tak postrzegam swoją misję. Wspólnymi siłami możemy bardzo wiele! Wspólnymi!

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: 3.1 / 5. Głosy: 19

Oceń jako pierwszy!
25 Comments

 1. Bajki dla małych dzieci. Wójt przedstawił budżet z poprawkami i gdyby uchwalili on zostałby w RIO zaakceptowany więc nie opowiadaj kobieto głupot. Na komisji Rady nie było podobno uwag!

 2. Czy żeby zostać radbym to potrzeba mieć jakieś wykształcenie???

  Obejrzałem obrady i zastanawiam się czy niektórzy radni wiedzą wogole o czym mówią…

  Trzeba przyznać że tak źle to w gminie Łapanów to chyba jeszcze nie było. Jak tak dalej pójdzie to komisarz zapuka do Łapanowa

  • Radnymi powinni również być rolnicy, lokalni przedsiębiorcy i w cale nie muszą mieć wykształcenia. Ważne by byli ekspertami w swojej dziedzinie. Wiedzieli o czym mówią. Niedpuszczalne by radni, w tym sama przewodnicząca bojkotowała współpracę na rzecz rozwoju gminy i jej społeczności za to, że pracownik gminy i dostał podwyżkę. Są cięcia Wójt wykazał, że zatrudnienie że względu na sytuację gminy jest zamrożone i wygenerował z tego tytułu oszczędności. Aczkolwiek jeżeli wspomniany pracownik dostał podwyżkę to mając na uwadze odpowiedzialność i wkład jego pracy w obecnej sytuacji gminy jest kluczowy, podwyżka jest zasadna. Pozostaje pytanie do radnych, czy wkład waszej pracy przy obecnym budżecie i waszą dieta jest zasadna?

 3. Na sesji mówiono, że budżet odrzuciło RIO ze względu na kilka poprawek. Z tego wynika, że nie rozumie P. Celino o czym Pani mówi i faktycznie moja się z prawdą.

  • Wnioski jak przypadku uchwalenia budżetu, tak samo było z planem naprawczym. Nikt o niczym nie ma pojęcia: radny Grzyb nie jest przecież ekonomistą, radna z Kobylca się przecież uczy, Mgr uprawia psychologię, Irzyk spec od ekonomii milczy jak zaklęta no to kto? Te 500 zł które poszły na podwyżki tak ich bolą. A może ta osoba nie łapie w gminie tylko powietrza w płuca i robi za dwóch. Wójt wykazał oszczędności na pensjach, a Pani Mgr czym się wykazała?

 4. Jak widać sama nie wie co mówi jednym słowem wygnać!! poco radni skoro nie potrafią nic, za co biorą kasę skoro RIO robi za nich pracę. A wujt niczym baranek przytakuje. Tylko podwyszki to co radni z wujtem potrafią.

 5. Szanowna Pani Przewodnicząca opowiada Pani takie bzdury z, którymi nawet nie będę wchodził w polemikę. Rada powinna robić wszystko aby wyprowadzić Gminę z kryzysu jakie reformy Pani ze swoimi Radnymi przeprowadziła nic a wręcz przeciwnie. Podwyżki, śmieci, ścieków itp. tyle Pani zrobiła i kłamie Pani w żywe oczy wstyd i hańba.

 6. I ktoś taki pchał się do sejmu ?????.
  Choć w sumie może to dla gminy była by jedyna korzyść .
  Inny skład Rady, inne podejście do działań ratujących gminę .

 7. „Głupota – niedostatek rozumu przejawiający się brakiem bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy, związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania i kojarzenia”.

  Tak się zastanawiam ilu z naszej 9`tki zdaje sobie z tej swojej niedołężności intelektualnej sprawę?.

  Podobno „ludzie nieświadomi” swych braków są najszczęśliwsi?. W takim wypadku, może i nie mamy dobrej, mądrej rady, ale szczęśliwa to ona powinna być (z wyjątkami potwierdzającymi regułę).

  TYLKO, ŻE TO NIE O WASZE SZCZĘŚCIE TU CHODZI – ALE O DOBRO I SZCZĘŚCIE NASZYCH MIESZKAŃCÓW!!!

 8. „Gmina Łapanów powinna wdrażać działania oszczędnościowe i restrukturyzacyjne” A co k… zrobiliście w tym kierunku???
  „Łapanów nie ma rady?. No właśnie ma! ” O kim tu mowa, bo chyba nie o was nieudacznikach, pachołkach poprzedniego wójta i jego ugrupowania politycznego!!!
  „Zapewniam pana, iż dołożymy wszelkich starań, dopuszczalnych w granicach obowiązującego prawa, aby sytuacja finansowa naszej gminy ulegała poprawie.”. To nie przeszkadzajcie Śliwie!!!
  „Oddać? Panie redaktorze, do wyłącznej kompetencji rady należy uchwalanie budżetu.”. To już himalaje głupoty!!!

  Dno…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.