Oto, co chce ukryć gmina! Koszmarny koszmar, a nawet jeszcze gorzej!

Tych danych ani były, ani obecny, ani przyszły wójt by woleli nie widzieć. Nie są dobre! Były i obecny, bo nie jest to laurka dla nich. Przyszły – bo to pokazuje skalę problemu, z jakim będzie się musiał zmierzyć.

Koszmarny koszmar, a nawet jeszcze gorzej – to chyba najkrótsze podsumowanie sytuacji, w jakiej znajduje się Gmina Łapanów. Być może dlatego Urząd Gminy chciał te informacje przed Wami ukryć, ale nic z tego!

Kiedy jeszcze przed pierwszą turą wyborów zadaliśmy te pytania gminie (podkreślone), w odpowiedzi uzyskaliśmy jedynie wiadomość, że nic się nie dowiemy, bo co prawda to informacje publiczne, ale „przetworzone”. W związku z tym w ciągu tygodnia powinniśmy WYKAZAĆ, że to informacje „szczególnie istotne dla interesu publicznego”.

Od redakcji:

Szanowni Państwo z gminy! Chybaście na głowę upadli! Proszę przyjąć do łaskawej wiadomości, że nie mamy najmniejszego zamiaru nic wykazywać! Tym bardziej, że sprawa jest chyba tak oczywista, że bardziej już nie może! Tak, te informacje mają szczególnie istotne znaczenie dla interesu publicznego. Szczególnie przed wyborami. To chyba oczywista oczywistość!

Pominąwszy nawet fakt, że odpowiedź przyszła po terminie, a argumentacja to czysta kpina, gmina powinna na te pytania odpowiedzieć. Niestety, zaczęła stosować kruczki i prawne wybiegi. Wszystko po to, by do pytań się nie odnieść. Dlaczego? Można się tylko domyślać. Wiadomo – wybory!

W tej sytuacji postanowiliśmy sami przeszperać wszelkie dostępne źródła. Począwszy od naszej dotychczasowej korespondencji z gminą, ogólnodostępne oficjalne dane, przez analizę BIP, po oficjalne źródła internetowe. Sami PRZETWORZYLIŚMY informacje, które powinna dla Was przetworzyć gmina.

Oto, co nam z tego wyszło. Włosy mogą stanąć dęba na głowie:

1. jakiej wysokości kredyty, pożyczki i inne zobowiązania zaciągnęła Gmina Łapanów od grudnia 2014 roku do chwili obecnej – proszę o wskazanie przeznaczenia.

Na pewno w tej kadencji były co najmniej dwie uchwały Rady Gminy upoważniające wójta do zaciągnięcia kredytów:

 • 5,4 mln zł (Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego) – inwestycje zaplanowane na 2015 oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek. Z problemami kredyt został zaciągnięty w banku.
 • 2,5 mln zł (Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego) – inwestycje zaplanowane na 2016 oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Żaden bank nie chciał już udzielić gminie tego kredytu. Ostatecznie został więc zaciągnięty na kwotę 2,4 mln zł w firmie pożyczkowej. Na bandyckich warunkach. Sam koszt obsługi tego kredytu to ponad milion złotych!

W tym roku gmina planowała kolejny kredyt na kwotę 1,9 mln zł. Na skutek ostrej interwencji ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej musiała się ostatecznie wycofać z tych planów.

Od czerwca gmina nie odprowadzała też składek ZUS za pracowników oświaty. Spłata zaległych 475 tys. zł miała się zacząć od września.

W tym roku były też cztery uchwały „rolujące” spłatę długów do 2035 roku (wydłużenie o 10 lat).

Na samym początku kadencji na niczym spełzły plany emisji gminnych obligacji.
* (dane UG oraz z analizy BIP)

2. ile nieruchomości Gmina Łapanów oddała w zastaw, jako zabezpieczenie zobowiązań od grudnia 2014 roku do chwili obecnej – proszę o ich wskazanie.

Oto lista zastawionych nieruchomości gminnych. Żeby nie było wątpliwości – uchwały Rady Gminy oddające wszystkie te nieruchomości pod hipotekę zostały podjęte w tej kadencji (informacja pochodzi z Urzędu Gminy):

 • budynek Urzędu Gminy
 • szkoła w Łapanowie
 • dom kultury
 • biblioteka
 • przedszkole publiczne
 • szkoła w Tarnawie
 • szkoła w Zbydniowie
 • szkoła w Sobolowie
 • szkoła w Cichawce
 • ujęcie wody
 • oszyszczalnia Chrostowa
 • oczyszczalnia Kobylec
 • szkoła w Grabiu
 • świetlica w Grabiu
 • świetlica w Kamyku
 • świetlica w Chrostowej
 • budynek mieszkalny w Tarnawie
 • budynek wilofunkcyyjny w Lubomierzu
 • budynek wielofunkcyjny w Sobolowie
 • budynek wielofunkcyjny w Kobylcu
  * (dane UG oraz z analizy BIP)

3. ile nieruchomości Gmina Łapanów sprzedała od grudnia 2014 roku do chwili obecnej – proszę o ich wskazanie wraz z ceną, za jaką nieruchomość została sprzedana.

Brak tu informacji zbiorczej i kwot.

W tej kadencji było co najmniej 6 uchwał Rady Gminy, które upoważniały wójta do sprzedaży gminnych nieruchomości (w tym w formie bezprzetargowej).

Na pewno sprzedane zostały m.in. ogródki działkowe.

W tej chwili gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż działek w Grabiu i Kobylcu.

Gmina ma w swym zasobie 468 działek o łącznej powierzchni 86,8 ha oraz 4,5 ha lasów (stan na koniec grudnia 2017).
* (informacje z analizy BIP)

4. jakiej wysokości fundusze UE pozyskała Gmina Łapanów od grudnia 2014 roku do chwili obecnej – proszę o wskazanie wartości dofinansowania do poszczególnych projektów oraz ich przeznaczenia.

Według informacji gminy (stan na luty) od 2015 roku Gmina Łapanów starała się o unijne pieniądze zaledwie trzy razy! Aż w dwóch przypadkach dostała ODMOWĘ, co oznacza, że wnioski były po prostu źle przygotowane! Dofinansowanie dostała tylko raz. Na kwotę 76,5 tys. zł.
* (dane UG)

5. jakiej wysokości inne fundusze zewnętrzne (poza środkami UE) Gmina Łapanów pozyskała od grudnia 2014 roku do chwili obecnej – proszę o wskazanie ich wartości i przeznaczenia.

Brak tu informacji zbiorczej. Na pewno takie fundusze były pozyskiwane np. do remontów dróg czy placów zabaw. To czy optymalnie wykorzystane, to zupełnie inna sprawa… Była też promesa na 4,5 mln zł do budowy mostu w Kamyku. Ostatecznie nie została wykorzystana ze względu na to, że budowa nowego mostu, mimo tak wysokiej promesy, przewyższała możliwości finansowe gminy. W efekcie most został na razie rozebrany.

6. jakiej wysokości inwestycje zewnętrzne Gmina Łapanów pozyskała od grudnia 2014 do chwili obecnej – proszę o wskazanie inwestora oraz wartości inwestycji.

Według naszych informacji Gmina Łapanów nie pozyskała w tym czasie ŻADNYCH inwestycji zewnętrznych, ani ŻADNEGO inwestora.
Nieoficjalnie wiadomo natomiast, że firmy, które działały w gminie w ostatnim czasie raczej ją opuszczają. Tak wyjechał np. Telesfor.

7. jakiej wysokości inwestycje Gmina Łapanów poczyniła z własnych funduszy od grudnia 2014 do chwili obecnej – proszę o wskazanie wartości poszczególnych projektów.

 • gospodarka wodno-ściekowa (np. rozbudowa wodociągów i kanalizacji) – 2.477.237 zł
 • oświata (np. remonty w szkołach) – 500.574 zł
 • najważniejsze inwestycje (np. modernizacje i remonty świetlic) – 768.297 zł
 • bezpieczeństwo publiczne (np. wsparcie dla OSP) – 307.949 zł
 • tzw. projekty miękkie (np. akcja”umiem pływać”)- 1.070.283 zł
 • pozostałe inwestycje (np. rozbudowa oświetlenia) – 1.419.172 zł
  * (dane UG)

8. proszę o wskazanie trzech do pięciu spraw, jakie dla władz Gminy Łapanów były najistotniejsze w okresie od grudnia 2014 do chwili obecnej – proszę o wskazanie, co w danej kwestii zostało zrobione.

Według naszego rozeznania:

 1. ograniczenie zadłużenia – spadło w tej kadencji o 4.577.784 zł 
 2. podniesienie wartości majątku gminy – wzrost o 7.607.397 zł (z ok. 72,5 mln zł do ponad 80 mln zł)
 3. wykup nieruchomości z leasingu – 2.887.409 zł.
  * (dane UG)

UWAGI:

 • Według wszelkich ogólnodostępnych oficjalnych dokumentów, a także informacji samej gminy, w listopadzie 2014 r. dług z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 18 mln 795 tys. 000 zł. Oprócz tego gmina była obciążona sprzedażą zwrotną nieruchomości (tzw. leasing zwrotny) na łączną kwotę 7 mln 516 tys. 151,52 zł. Razem 26 mln  311 tys. 151,52 zł.
  Nieoficjalnie gmina wskazuje, że razem z innymi zobowiązaniami (np. niezapłacone faktury) było to w sumie 31 mln 211 tys. 152 zł (brak dokładnych informacji skąd te dane).
  Obecnie zadłużenie wynosi 27 mln 583 tys. 490 zł (oficjalne dane na grudzień 2017).
  Nieoficjalne dane na sierpień – 26 mln 633 tys. 368 zł.
 • Pod koniec zeszłego roku Łapanów po raz pierwszy w historii awansował do grona 20. najbardziej zadłużonych gmin w kraju (dane Ministerstwa Finansów). W przeliczeniu na jednego mieszkańca na koniec III kwartału 2017 dług wynosił 3 tys. 506 zł (razem ponad 28 mln zł).
  Na koniec roku gmina spadła na 24. miejsce z kwotą zadłużenia 27 mln 883 tys. 490 zł (3 tys. 486 zł na głowę mieszkańca).
 • W 2015 roku Łapanów był na 54. miejscu w Rankingu Gmin Małopolski (w 2013 roku gmina była na 25. pozycji). To dane Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.
  W zeszłym roku gmina spadła na 100. pozycję (w ciągu czterech lat o 50. pozycji w dół).
  Ranking wykazał tragiczną sytuację w inwestycjach. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Łapanów przeznaczał na nie w 2017 roku 431 zł, co dało mu 99 pozycję w Małopolsce.
  Jeszcze gorzej było ze ściąganiem pieniędzy z Unii. W 2017 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca Łapanów pozyskał tylko 97 zł
  W najlepszym dla gminy 2013 roku Łapanów przeznaczał na inwestycje 1236 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z Unii pozyskiwał 843 zł na jednego mieszkańca. 
  W 2016 roku zadłużenie wynosiło 69,9 proc. W 2017 wzrosło do 73,4 proc. (Łapanów jest jedną z czterech najbardziej zadłużonych gmin w województwie). 

Od redakcji:

Na pocieszenie – za sprawą nieodpowiedzialnych decyzji poprzednich władz gminy jest tak źle, że gorzej być nie może. Pytanie czy to już dno, od którego się można odbić, czy niżej jest jeszcze dwa metry mułu?

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy:
3 Comments

 1. No to może tak, obecny włodarz w ciągu swojej czteroletniej kadencji pozyskał z UE 76,5 tys. zł. W samym tylko roku 2013 pozyskiwano 843zł na jednego mieszkańca, co przy około 7900 tys daje około 6.660.000 zł – ROCZNIE. Ktoś jeszcze ma ochotę bronić obecnego wójta???

Komentowanie jest wyłączone.