OSP Łapanów najlepsza w powiecie!

Osp Łapanów

 

W dniu 20 listopada 2017 r. zebrała się komisja ds. oceny prac w konkursie na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego AD 2017’’

Komisja w składzie
1. Tadeusz Cichoń – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bochni
2. Piotr Gadowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni
3. Maria Jachym – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
stwierdziła, że do konkursu zgłoszenia dokonało siedem jednostek samorządu terytorialnego tj:
UG Drwinia – zgłosił OSP Mikluszowice, UG Trzciana – zgłosił OSP Leszczyna, UG Łapanów – zgłosił OSP Łapanów, UG Nowy Wiśnicz – zgłosił OSP Stary Wiśnicz, UG Lipnica Murowana – zgłosił OSP Lipnica Górna, UG Rzezawa – zgłosił OSP Rzezawa, UG Bochnia – zgłosił OSP Cerekiew.
Po analizie prac komisja postanowiła przyznać następującą ilość punktów:

 

Wyniki 2017

 

   W związku z powyższym do finału wojewódzkiego zostanie zgłoszona OSP Łapanów

W związku z powyższym do finału wojewódzkiego zostanie zgłoszona OSP Łapanów.