Ocena wody z wodociągu Chrostowa za rok 2014 – bakterie z grupy coli, mętność, glin

pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – ocena okresowa wody z wodociągu chrostowa za rok 2014.