Można? Można! W Nowym Wiśniczu ponad 21 milionów na inwestycje! A w Łapanowie?

Sąsiedni Nowy Wiśnicz nie jest dużo większy od Łapanowa. W Łapanowie bida z nędzą żywot pędzą. Nowy Wiśnicz kwitnie! No niestety, wszystko zależy od władz…

Wiśnicz przeznaczy w przyszłym roku na inwestycje… ponad 21 milionów zł! Łapanów – 2,3 miliona zł. Łapanów pozyska w przyszłym roku… 432 tys. zł! Wiśnicz – ponad 8,7 mln zł! Nowy Wiśnicz przeznaczy na Radę Gminy 127 tys. zł, Łapanów – 120 tys. zł. Na stronie insternetowej Wiśnicza mieszkańcy JUŻ mogą analizować przyszłoroczny budżet. Na nowej stronie Łapanowa – niestety, nic z tego!

Podobnie jak w Łapanowie, w Nowym Wiśniczu też odbyła się ostatnio sesja rady. W porządku obrad ujęto kilkanaście istotnych uchwał. Najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu gminy na 2018 rok.

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Wiśnicz zaplanowano 71 244 000 zł, z czego na wydatki inwestycje przeznaczono rekordową kwotę 21 169 531,36 zł.

Rekordowa jest również kwota środków unijnych pozyskanych na rok 2018 ponad 8 500 000,00 zł.

W budżecie na rok 2018 zapisane zostało ponad siedemdziesiąt zadań inwestycyjnych dotyczących wszystkich miejscowości. Największe przedsięwzięcia inwestycyjne to:

budowa ok. 8,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – za ok. 3 050 000,00 zł

budowa ok. 7,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz – za ok. 2 470 000,00 zł

budowa ok. 12,5 km sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka – za ok. 2 890 000,00 zł

modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej w miejscowości Muchówka, Królówka, Stary Wiśnicz, Nowy Wiśnicz – za ok. 4 400 000,00 zł

budowa parku u podnóża wiśnickiego zamku – za ok. 1 470 000,00 zł

wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ( paliwa stałe – węgiel, drewno) – za ok. 225 000,00 zł

wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ( biomasa i paliwa gazowe) –  za ok. 810 000,00 zł

przebudowa drogi gminnej Królówka – Sośliny nr 580281K – za ok. 470 000,00 zł

dokończenie budowy szkoły w Nowy Wiśniczu – za ok. 1 800 000,00 zł

zagospodarowanie terenu „Targowicy” w Nowym Wiśniczu – za ok. 530 000,00 zł

Na inwestycje drogowe gmina planuje wydać w roku 2018 ponad 2 mln zł.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego, na który w 2018 roku zaplanowano blisko 1 milion zł zostaną wykonane inwestycje, wybrane przez mieszkańców: https://bo.nowywisnicz.pl/wyniki-budzetu-obywatelskiego-na-rok-2018-w-gminie-nowy-wisnicz/

To tylko niektóre z inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku. Przyjęty budżet na rok 2018 jest bardzo ambitny, ale jak zapewnia Burmistrz Nowego Wiśnicza przy takiej współpracy i zaangażowaniu pracowników urzędu, radnych i sołtysów jak do tej pory jest przekonana o jego realizacji.

Uda się – Pani Burmistrz już pokazała, że umie! 🙂