Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

 

Już w poniedziałek 8 maja odbędzie się Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w marszu na godzinę 14:00, ul. Stasiaka 8 (parking przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.) Udział w marszu zapowiedziała Pani Marta Mordarska Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON.

Przemarsz ulicami miasta organizowany jest w celu zwrócenia uwagi na problemy, jakie mają osoby niepełnosprawne i którym muszą stawiać czoło każdego dnia, chcem y łamać bariery i stwarzać okazję do integracji społecznej. Inicjatywa ma służyć integracji środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji działających na ich rzecz oraz przypominać o problemach tych osób -zwraca uwagę Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Do udziału w marszu zaproszone zostały organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego zademonstrowania wsparcia osób niepełnosprawnych.