Łapanów. Lipiec 1932
Poznajecie? To zdjęcie Łapanowa z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wykonano je w lipcu 1932 roku. Wtedy tak to wyglądało. Podobnie jak teraz?

fot. http://www.nac.gov.pl/